Werkbaar werk voor personen met arbeidshandicap vraagt maatwerk

Werkbaar werk voor personen met arbeidshandicap vraagt maatwerk

Een werkbare job is niet vanzelfsprekend voor wie een arbeidshandicap heeft. Amper één op de zeven (15,2%) werknemers met een zware arbeidshandicap en één op de drie (32,9%) werknemers met een lichte arbeidshandicap heeft werkbaar werk zonder knelpunten. Van de werknemers zonder een arbeidshandicap heeft iets meer dan de helft (54,1%) een werkbare job zonder knelpunten. Sinds 2007 gaat de werkbaarheid voor alle werknemers erop achteruit. Werknemers met een arbeidshandicap vormen hierop geen uitzondering. Dat blijkt uit de Werkbaarheidsmeting 2019 van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid die de kwaliteit van jobs van werknemers in kaart brengt.

Werkstress is het belangrijkste knelpunt

De werkbaarheid wordt gemeten aan de hand van vier knelpunten: werkstress, motivatieproblemen, onvoldoende leermogelijkheden en onevenwicht in de werk-privébalans. Mensen met een arbeidshandicap worden beduidend meer met deze knelpunten geconfronteerd dan andere werknemers.

Zo ervaart de helft (52,9%) van de werknemers met een lichte arbeidshandicap en maar liefst driekwart (73,4%) van de mensen met een zware arbeidshandicap werkstressklachten. Dit is meer dan het dubbele van het aandeel met werkstressklachten bij de werknemers zonder arbeidshandicap (32,4%). Ook voor de drie andere knelpunten zien we een verdubbeling van het aandeel bij werknemers met een zware arbeidshandicap ten aanzien van de werknemers zonder arbeidshandicap. De cijfers voor werknemers met een lichte arbeidshandicap kleuren iets minder rood maar liggen nog steeds de helft hoger dan die van de andere werknemers.

Heel wat risico’s op de werkplek

Werkbaarheidsknelpunten komen niet zomaar uit de lucht vallen. Werknemers met een arbeidshandicap rapporteren vaker werkbaarheidsrisico’s in hun arbeidssituatie. Zij worden vaker geconfronteerd met hoge werkdruk, emotionele belasting, gebrek aan afwisseling en autonomie, gebrekkige ondersteuning door de leidinggevende en fysieke belasting. Twee op de drie (65,8%) werknemers met een zware arbeidshandicap combineert twee of meer van deze werkbaarheidsrisico’s. Mensen met een arbeidshandicap zijn opvallend vaker het slachtoffer van intimidatie, bedreiging en pesterijen. Twee op de vijf kreeg het afgelopen jaar te maken met grensoverschrijdend gedrag.

De meest recente Werkbaarheidsmonitor dateert van 2019. Toch ziet het er niet naar uit dat de situatie intussen is verbeterd. De Commissie Diversiteit van de SERV waarschuwde onlangs nog dat personen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt zwaarder getroffen worden door de coronacrisis.

Link naar het volledige rapport:

https://www.serv.be/stichting/publicatie/arbeidshandicap-en-werkbaar-werk-werknemers