Handicap en Arbeid... Focus op talent

Iedereen aan het werk…

Toch blijkt dat personen met een handicap en chronische ziekte moeilijker een plaats vinden op de arbeidsmarkt. Een gepaste job op de  arbeidsmarkt vinden, in een bedrijf waar ook diversiteits-denken aanwezig is, is niet zo vanzelfsprekend. Hiervoor zijn extra inspanningen nodig.

Dat is waar Focus op Talent voor staat en voor wil gaan. Focus op Talent is het huidige beleid rond EAD (Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit). Met dit beleid wil de Vlaamse overheid in talenten investeren. De Vlaamse Overheid mobiliseert daarvoor verschillende partners en spelers op het terrein. In dit EAD beleid werden structurele partners zoals VOKA, Unizo, de vakbonden, het Minderhedenforum en het Handicap en Arbeid voor een periode van drie jaar (2017-2019) erkend. De erkenning is verlengd tot 30 september 2020.

Handicap en Arbeid is een overlegplatform waaraan KVG, VFG, Rondpunt vzw, Kom op tegen Kanker vzw, Doof Vlaanderen, Vlaams patiëntenplatform vzw en GRIP vzw actief deelnemen. Daarnaast bevinden er zich nog heel wat andere verenigingen rond handicap en chronische ziekte in het netwerk van Handicap en Arbeid.

Handicap en Arbeid heeft mandaten in de Commissie Diversiteit van de SERV, in het Stakeholdersforum van de VDAB en in het bestuursorgaan van GTB.

Naast het overlegplatform is er ook een sensibiliseringsluik dat wordt uitgevoerd door JKVG vzw.