Bezorgd afwachten?
Bezorgd afwachten?

Het is nog niet geheel duidelijk wat de Corona crisis voor gevolg zal hebben voor de tewerkstelling van mensen met een beperking. Het aantal werkzoekenden met een arbeidshandicap, ingeschreven bij de VDAB, bedroeg eind juni 33 740, dit is 10% meer dan een jaar eerder (het aantal werkzoekenden zonder arbeidshandicap is met 12% gestegen). Maar wellicht zijn er ook veel mensen met een beperking op tijdelijke werkloosheid en het is maar de vraag of die allemaal weer aan de slag zullen kunnen.

Ben jij een kikker, prinses of koning?
Ben jij een kikker, prinses of koning?

Kent u het sprookje van de prinses die een kikker kust, waarna die op slag verandert in een knappe prins? In dat verhaal schuilt het antwoord op de centrale vraag die we in het achtste werkschrift van GTB behandelen: wat kunnen we doen aan het feit dat stereotypen en vooroordelen nog steeds een grote invloed hebben op de werkzaamheid van mensen met een beperking? Dit werkschrift is een co-productie van GTB en het platform Handicap & Arbeid.

Als de terugkeer naar je job moeilijk is ... dan hebben we misschien een goede oplossing!
Als de terugkeer naar je job moeilijk is ... dan hebben we misschien een goede oplossing!
  • 05 June 2020

Er zijn verschillende mensen die omwille van corona schrik hebben om opnieuw aan het werk te gaan. Er is veel onzekerheid en angst. De VDAB en GOB's werkten een begeleiding uit die je kan aanvragen via een knop op de website van VDAB.

Hoe ervaren mensen met een arbeidshandicap de corona-crisis?
Hoe ervaren mensen met een arbeidshandicap de corona-crisis?
  • 03 June 2020

De Universiteit Hasselt gaat na hoe mensen met een arbeidshandicap de coronacrisis meemaken. Daarvoor doen ze een bevraging. Die duurt vijftien minuten.

Op weg van het hoger onderwijs naar een werkplek?
Op weg van het hoger onderwijs naar een werkplek?
  • 29 May 2020

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs ontwikkelde een informatieblad en een vragenlijst voor studenten die binnenkort op zoek gaan naar een job.

VDAB en GTB: opnieuw in de werkwinkels!
VDAB en GTB: opnieuw in de werkwinkels!
  • 29 May 2020

Na de Coronacrisis werden de werkwinkels gesloten. Alleen online kon je nog beroep doen op VDAB en GTB.