Werk voor mensen met een beperking in ‘Villa Politica’ aflevering 2
Werk voor mensen met een beperking in ‘Villa Politica’ aflevering 2

Op 9 maart 2020 publiceerden we een eerste overzicht van het parlementair werk. In dit artikel breien we daar een vervolg aan. Tot eind oktober. Op die manier overspant het bijna een gans jaar. Dit artikel is een bijdrage van Erik Samoy, vrijwillig wetenschappelijk medewerker. In een bijlage (ander artikel) wordt een overzicht gegeven van de parlementaire vragen (in de commissie en schriftelijk).

Waar kan je openstaande jobs vinden?  - een kort overzicht
Waar kan je openstaande jobs vinden? - een kort overzicht

In dit artikel geven we een overzicht van mogelijkheden. We focussen ons hier vooral op vacatures bij de overheid. Maar geven kort nog enkele andere links.

Nood aan diversiteit vooraan in de klas
Nood aan diversiteit vooraan in de klas
  • 26 August 2020

Hoewel vooral het coronavirus de start van het nieuwe schooljaar beheerst, is het lerarentekort geen mindere zorg geworden voor de scholen. Tegelijk kleurt het lerarenkorps nog steeds weinig divers. De Commissie Diversiteit van de SERV wil beide problemen samen aanpakken en zo ook de kwaliteit van het onderwijs versterken.

WERKBAAR WERK voor iedereen? Hoe eraan beginnen?
WERKBAAR WERK voor iedereen? Hoe eraan beginnen?
  • 13 July 2020

De Vlaamse regering zet in op werkbaar werk voor iedereen. Werkbaar werk is een thema dat belangrijk is voor werknemers, ook voor mensen met een arbeidshandicap, en werkgevers. Hoe kunnen mensen langer en beter aan de slag blijven? Sinds 2004 meet de Stichting Innovatie en Arbeid de werkbaarheid in Vlaamse organisaties en ondernemingen. In 2016 was het resultaat reeds minder positief. De werkbaarheid verbeterde elke keer tot 2013 sinds de meting in 2004. Maar in de meting van 2016 en nog meer uitgesproken in de meting van 2019 is er een daling van de werkzaamheid. Personen met een arbeidshandicap worden mee bevraagd sinds 2007, op de resultaten van 2019 is het wachten tot het najaar van 2020.

Bezorgd afwachten?
Bezorgd afwachten?
  • 30 June 2020

Het is nog niet geheel duidelijk wat de Corona crisis voor gevolg zal hebben voor de tewerkstelling van mensen met een beperking. Het aantal werkzoekenden met een arbeidshandicap, ingeschreven bij de VDAB, bedroeg eind juni 33 740, dit is 10% meer dan een jaar eerder (het aantal werkzoekenden zonder arbeidshandicap is met 12% gestegen). Maar wellicht zijn er ook veel mensen met een beperking op tijdelijke werkloosheid en het is maar de vraag of die allemaal weer aan de slag zullen kunnen.

Ben jij een kikker, prinses of koning?
Ben jij een kikker, prinses of koning?
  • 29 June 2020

Kent u het sprookje van de prinses die een kikker kust, waarna die op slag verandert in een knappe prins? In dat verhaal schuilt het antwoord op de centrale vraag die we in het achtste werkschrift van GTB behandelen: wat kunnen we doen aan het feit dat stereotypen en vooroordelen nog steeds een grote invloed hebben op de werkzaamheid van mensen met een beperking? Dit werkschrift is een co-productie van GTB en het platform Handicap & Arbeid.