Goede praktijk: Een persoon met veel engagement: Dorien Meulenijzer
Goede praktijk: Een persoon met veel engagement: Dorien Meulenijzer

Mensen werken. Tegen een loon. Maar niet iedereen heeft het werknemersstatuut. Je kan ook als zelfstandige werken tegen betaling. Dorien is iemand met een statuut als zelfstandige, maar vooral iemand met veel engagement!

VACATURE BELEIDSMEDEWERKER HANDICAP EN ARBEID
VACATURE BELEIDSMEDEWERKER HANDICAP EN ARBEID

Handicap en Arbeid is op zoek naar een beleidsmedewerker (M/V/X). Het betreft een voltijdse functie (deeltijdse optie te bespreken), onbepaalde duur. Deze functie is vacant naar aanleiding van de pensionering van de huidige beleidsmedewerker.

Goede praktijk: "Ik heb samen met anderen, wel wat kunnen bewerkstelligen op het vlak van inclusie in de bredere cultuursector. Maar is dat een succes? Er is nog zoveel werk te doen! "
Goede praktijk: "Ik heb samen met anderen, wel wat kunnen bewerkstelligen op het vlak van inclusie in de bredere cultuursector. Maar is dat een succes? Er is nog zoveel werk te doen! "
 • 17 December 2021

Ik ben Piet Devos, 38 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit Kortrijk, maar ik ben er zo’n 10 jaar weggeweest vanwege studies en werk. Ik ben volledig blind. Wat mijn studies betreft, ik heb eerst in Antwerpen de vertaalopleiding gevolgd: Frans – Spaans, met literair vertalen als specialisatie. Ik wou graag iets met literatuur doen. Ik ben toen ook op Erasmus gegaan naar Spanje. In 2006 studeerde ik in Leiden (Nederland). Daar specialiseerde ik mij in literatuurwetenschap, en meer bepaald Latijns-Amerikaanse poëzie. Dat boeide mij enorm. 

Mensen met een handicap zijn vaker zelfstandig ondernemer!
Mensen met een handicap zijn vaker zelfstandig ondernemer!
 • 13 December 2021

Onlangs publiceerde Eline Jammaers, onderzoekster aan de UHasselt, over zelfstandigen met een handicap. En de resultaten zijn opmerkelijk. In tegenstelling tot wat algemeen verwacht wordt zijn er in verhouding meer personen met een handicap die zelfstandig ondernemer worden.

Goede praktijk: "Mijn radar staat altijd open in functie van mijn beperking"
Goede praktijk: "Mijn radar staat altijd open in functie van mijn beperking"
 • 03 December 2021

Vandaag hebben we afgesproken met Johan Cremery om zijn verhaal met ons te delen. Vertel eens wat meer over jezelf, Johan? Ik ben 55 jaar oud en woon in Nazareth bij Gent. Al 32 jaar rolstoelgebruiker door een auto/arbeidsongeval waardoor ik verlamd ben. Ik heb hierdoor twee jaar moeten revalideren om daarna terug aan het werk te gaan. Mijn radar staat altijd open in functie van mijn beperking omdat ik op de dag van mijn ongeval me voorgenomen heb om een voorbeeld te zijn. Om positief te tonen dat je met een beperking ook nog iets kunt. Dat maakt dat ik iedere dag blij en welgezind opsta. Door het ongeval kan ik relativeren. Dat ik arbeidsongeschikt ben, biedt voor mij een voordeel, want daardoor krijg ik een uitkering en mag ik dat daarnaast nog combineren met werk.

Recht op werk: hoe moeten we dat doen? – een analyse van de uitvoering van artikel 27 op basis van de aanbevelingen van Unia aan het VN-Comité
Recht op werk: hoe moeten we dat doen? – een analyse van de uitvoering van artikel 27 op basis van de aanbevelingen van Unia aan het VN-Comité
 • 03 December 2021

Op 3 december, internationale dag voor personen met een handicap, publiceerde UNIA het parallel rapport voor de VN-Commissie in Genéve. De Belgische overheid en de deelstaten, dus ook Vlaanderen, moeten in theorie elke vier jaar een rapport afleveren rond de realisatie van het VN-verdrag. Je kan in dit artikel de reactie lezen van Unia op dit Belgisch rapport. Want soms stellen overheden de werkelijkheid te rooskleurig voor. Wij, vanuit Handicap&Arbeid geven onze bedenkingen mee in het artikel. De tekst wisselt dus af tussen de vaststellingen van Unia en die van Handicap&Arbeid.

109 acties moeten mensen met arbeidsbeperking vlotter aan het werk helpen
109 acties moeten mensen met arbeidsbeperking vlotter aan het werk helpen
 • 24 November 2021

Vlaanderen wil een werkzaamheidsgraad (= hoeveel mensen aan het werk zijn) van 80% behalen. In 2020 lag die op 74,7%. Om het streefcijfer te halen telt elk talent. De sociale partners (werkgevers en vakbonden) en de kansengroepen, verenigd in de Commissie Diversiteit bij de SERV, stellen daarom 109 acties voor die inzetten op het duurzaam verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking.

Onbeperkt ondernemen: kijk naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen!
Onbeperkt ondernemen: kijk naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen!
 • 22 November 2021

Gespecialiseerd Team Bemiddeling GTB doet arbeidsbemiddeling voor mensen met een arbeidshandicap en een gezondheidsprobleem. In de reeks werkschriften werd onlangs een nieuw werkschrift gelanceerd. Het spreekt ondernemingen en ondernemers aan. Maar kan ook andere mensen bewust maken van de mogelijkheden die mensen met een arbeidsbeperking hebben.

Onbeperkt talent inzetten: event voor werkzoekers, werkgevers en bemiddelaars
Onbeperkt talent inzetten: event voor werkzoekers, werkgevers en bemiddelaars
 • 19 November 2021

Onbeperkt Talent event is de plaats waar talent met een arbeidsbeperking (en hun jobcoaches, bemiddelaars) in contact komen met werkgevers uit de social profit. Het event richt zich op tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit. OMWILLE VAN CORONA ZIJN DE DATA AANGEPAST!

Online sessies voor AYA's die willen werken of studeren
Online sessies voor AYA's die willen werken of studeren
 • 02 June 2021

AYA staat voor Adolescents & Young Adults en richt zich op jongeren en jongvolwassenen (15 jaar tot … ) die geconfronteerd worden met kanker. Entree biedt enkele open sessies aan over werken en studeren voor jongeren met of na kanker.

Handicap & Arbeid was actief in de SERV in 2020!
Handicap & Arbeid was actief in de SERV in 2020!
 • 26 April 2021

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) publiceerde zijn jaarverslag. Ook de Commissie Diversiteit maakt er deel van uit. Door Corona en de weerslag op werk(en) was het een turbulent jaar.

Goede praktijk: ‘Laat mensen zélf hun stempel drukken op het werk dat ze doen’
Goede praktijk: ‘Laat mensen zélf hun stempel drukken op het werk dat ze doen’
 • 10 December 2020

Anja Marchal (43) kent als werkexpert binnen ReumaNet vzw het reilen en zeilen van de arbeidsmarkt en het wetgevend kader als geen ander. Zelf kreeg ze enkele jaren geleden de kans een job op maat van haar reumatische aandoening (reumatoïde artritis of RA) te creëren. Voor Handicap & Arbeid deelt ze de puzzelstukken die belangrijk zijn om in de praktijk te komen tot een goed evenwicht tussen de eigen verlangens en die van collega’s en leidinggevenden.

Goede praktijk: ‘Concrete afspraken rond tijd en toegankelijkheid maken werken met een beperking werkbaar’
Goede praktijk: ‘Concrete afspraken rond tijd en toegankelijkheid maken werken met een beperking werkbaar’
 • 10 December 2020

Kristof Steegmans (46) is sinds een zestal jaar de bezieler van WeTravel2, een reisorganisatie die zich voornamelijk richt op toegankelijke reizen voor mensen met een beperking. Als ervaringsdeskundige is hij zich zeer bewust van de noden die komen kijken bij het leven op wielen. Op zijn achttiende brak Kristof zijn nek tijdens een duikongeval, liep een dwarslaesie op en doorstond een pittige revalidatie. Daarna besloot hij bedrijfsbeheer en marketing te gaan studeren en legde hij zich in avondschool ook nog toe op informatica. Zijn weg naar de arbeidsmarkt liep al heel snel in de richting van zelfstandig ondernemerschap. Voor overlegplatform Handicap & Arbeid deelde hij met veel enthousiasme zijn kijk op een goede praktijk in het kader van werkbaar werken met een arbeidshandicap.