Onze Nieuwe Toekomst organiseert een studiedag
Onze Nieuwe Toekomst organiseert een studiedag

Onze Nieuwe Toekomst bestaat 25 jaar voor en door mensen met een beperking. Al 25 jaar werken ze aan rechten en komen ze op voor die van anderen.

Dubbelinterview over het wegwerken van drempels op de arbeidsmarkt met Nele Spaas van LEVL en Jos Wouters van GRIP levert rake stellingen op
Dubbelinterview over het wegwerken van drempels op de arbeidsmarkt met Nele Spaas van LEVL en Jos Wouters van GRIP levert rake stellingen op

Waarom zijn er meer personen met een handicap werkzoekend? Waarom zijn er meer personen met een migratieachtergrond werkloos? En wat kunnen we eraan doen?’ Nele Spaas, beleidsmedewerker Arbeidsmarkt bij LEVL, en Jos Wouters, voormalig beleidsmedewerker Handicap en Arbeid en huidig vrijwilliger bij GRIP, gingen in gesprek over deze fundamentele vragen in de zomereditie 2022 van WerkVormen, het tijdschrift van Groep Maatwerk. Het resultaat: een dubbelinterview over het wegwerken van drempels en inzetten van selectiesystemen - zoals open hiring - om tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen. Wij geven jullie graag een aantal rake stellingen mee!

Op naar meer inclusie… met Onbeperkt Jobstudent
Op naar meer inclusie… met Onbeperkt Jobstudent
 • 15 November 2022

Ongelijkheid verminderen en kansen creëren op het werk, dat begint al wanneer personen met een handicap student zijn. Want als jobstudent kan je extra vaardigheden in je rugzak steken. Het gaat om skills, zoals leren werken tegen deadlines, jezelf beter leren kennen, leren opkomen voor jezelf, en zoveel meer. Kortom, het gaat om vaardigheden aanleren die onmisbaar zijn voor een transitie vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Dat doe je bovendien best in een waardevolle job, tegen een gangbare verloning en in de reële economie. Onbeperkt jobstudent zorgt voor de goede match tussen de kansrijke studenten en ondernemingen.

Doelzoeker: samen onderweg naar een persoonlijke behandeling met aandacht voor jouw doelen. Ook op het vlak van werk.
Doelzoeker: samen onderweg naar een persoonlijke behandeling met aandacht voor jouw doelen. Ook op het vlak van werk.
 • 31 October 2022

Wat jij belangrijk vindt en waar jij gelukkig van wordt moet centraal staan in je behandeling. Hoe breng je dat in kaart en hoe verwoord je dat bij jouw zorgverlener? Doelzoeker helpt je daarbij. Het Vlaams Patiëntenplatform, lid van Handicap en Arbeid, ontwikkelde Doelzoeker als een hulpmiddel om jou te ondersteunen bij jouw levensdoelen. Ook op het vlak van werk.

VILLA POLITICA DOOR ERIK SAMOY - NIEUWE EDITIE - 2022
VILLA POLITICA DOOR ERIK SAMOY - NIEUWE EDITIE - 2022
 • 24 October 2022

Erik Samoy heeft een jarenlange expertise opgebouwd als onderzoeker en beleidsmedewerker in het domein van werk en handicap. Zo maakte hij achtereenvolgens deel uit van het onderzoeksteam van HIVA (het Hoger Instituut voor de Arbeid van de KU Leuven), de studiecel van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en het beleidsteam van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie. Als vrijwillig wetenschappelijke medewerker van Handicap en Arbeid verzorgt Erik Samy nu jaarlijks een uitstekend overzicht van het beleidswerk van het Vlaams Parlement over het thema handicap en arbeid. In deze vierde editie van Villa Politica heeft Erik ervoor gekozen om het beleidswerk thematisch weer te geven. Zo kan je meteen focussen op datgene wat je écht interessant vindt.

Handicap en Arbeid pleit samen met Kom op tegen Kanker voor een meer flexibele werkhervatting voor vastbenoemd onderwijspersoneel
Handicap en Arbeid pleit samen met Kom op tegen Kanker voor een meer flexibele werkhervatting voor vastbenoemd onderwijspersoneel
 • 20 October 2022

Op deze Dag tegen Kanker willen we de stem versterken van personen die moeilijkheden ervaren om het werk te hervatten als vastbenoemd onderwijspersoneel bij of na een kankerbehandeling. Bij Kom op tegen Kanker, lid van Handicap en Arbeid, komen regelmatig getuigenissen binnen over vastbenoemde onderwijspersoneelsleden die na een langdurige ziekte te weinig mogelijkheden krijgen om geleidelijk het werk te hervatten. Handicap en Arbeid pleit daarom samen met Kom op tegen Kanker voor een meer flexibele werkhervatting op maat van elke persoon, zodat ook vastbenoemd onderwijspersoneel op eigen tempo opnieuw aan het werk kan.

Re-integratie 2.0: de belangrijkste veranderingen in het terug-naar-werktraject voor werknemers op een rij
Re-integratie 2.0: de belangrijkste veranderingen in het terug-naar-werktraject voor werknemers op een rij
 • 03 October 2022

Het terug-naar-werktraject is in het leven geroepen om personen in arbeidsongeschiktheid te ondersteunen en te begeleiden om weer aan de slag te gaan. Via zo’n traject kan bijvoorbeeld in ander of aangepast werk voorzien worden. Ook opleidingen, aanpassingen van de werkpost, enzovoort kunnen worden overwogen. Sinds 1 oktober 2022 zijn er belangrijke aspecten aan het terug-naar-werktraject voor werknemers gewijzigd. Daarnaast is er een nieuwe wet over de responsabilisering van de werknemers in arbeidsongeschiktheid. Wat betekent dit precies voor jou? We namen de nieuwe wetgeving onder de loep en staken ons licht op bij onze leden, het Vlaams Patiëntenplatform en Kom op tegen Kanker. In dit artikel vind je de belangrijkste veranderingen in het terug-naar-werktraject op een rij.

Het doorstroombeleid: een kans om volwaardig te participeren in de maatschappij en te groeien
Het doorstroombeleid: een kans om volwaardig te participeren in de maatschappij en te groeien
 • 15 September 2022

In het bevoegdheidsdomein van de sociale economie voorziet het Vlaams beleid in financiële en andere typen van ondersteuning voor een specifieke vorm van sociaal ondernemerschap. Het gaat om verschillende soorten bedrijven die worden ondersteund in het tewerkstellen van personen uit kwetsbare groepen die drempels ervaren om toe te treden tot de reguliere arbeidsmarkt. Zo keurde de Vlaamse Regering op 3 juli 2013 het decreet ‘Maatwerk bij collectieve inschakeling’ goed. Dat decreet wil werk en ondersteuning op maat bieden van personen die moeilijk een job vinden en hen zo naar het Normaal Economisch Circuit (NEC ) laten doorstromen. In dat kader voorziet dit collectieve maatwerk-decreet in de subsidiëring van maatwerkbedrijven. Wat is nu precies de rol van maatwerkbedrijven?

Goede praktijk: Een persoon met veel engagement: Dorien Meulenijzer
Goede praktijk: Een persoon met veel engagement: Dorien Meulenijzer
 • 24 December 2021

Mensen werken. Tegen een loon. Maar niet iedereen heeft het werknemersstatuut. Je kan ook als zelfstandige werken tegen betaling. Dorien is iemand met een statuut als zelfstandige, maar vooral iemand met veel engagement!

Goede praktijk: "Ik heb samen met anderen, wel wat kunnen bewerkstelligen op het vlak van inclusie in de bredere cultuursector. Maar is dat een succes? Er is nog zoveel werk te doen! "
Goede praktijk: "Ik heb samen met anderen, wel wat kunnen bewerkstelligen op het vlak van inclusie in de bredere cultuursector. Maar is dat een succes? Er is nog zoveel werk te doen! "
 • 17 December 2021

Ik ben Piet Devos, 38 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit Kortrijk, maar ik ben er zo’n 10 jaar weggeweest vanwege studies en werk. Ik ben volledig blind. Wat mijn studies betreft, ik heb eerst in Antwerpen de vertaalopleiding gevolgd: Frans – Spaans, met literair vertalen als specialisatie. Ik wou graag iets met literatuur doen. Ik ben toen ook op Erasmus gegaan naar Spanje. In 2006 studeerde ik in Leiden (Nederland). Daar specialiseerde ik mij in literatuurwetenschap, en meer bepaald Latijns-Amerikaanse poëzie. Dat boeide mij enorm. 

Goede praktijk: "Mijn radar staat altijd open in functie van mijn beperking"
Goede praktijk: "Mijn radar staat altijd open in functie van mijn beperking"
 • 03 December 2021

Vandaag hebben we afgesproken met Johan Cremery om zijn verhaal met ons te delen. Vertel eens wat meer over jezelf, Johan? Ik ben 55 jaar oud en woon in Nazareth bij Gent. Al 32 jaar rolstoelgebruiker door een auto/arbeidsongeval waardoor ik verlamd ben. Ik heb hierdoor twee jaar moeten revalideren om daarna terug aan het werk te gaan. Mijn radar staat altijd open in functie van mijn beperking omdat ik op de dag van mijn ongeval me voorgenomen heb om een voorbeeld te zijn. Om positief te tonen dat je met een beperking ook nog iets kunt. Dat maakt dat ik iedere dag blij en welgezind opsta. Door het ongeval kan ik relativeren. Dat ik arbeidsongeschikt ben, biedt voor mij een voordeel, want daardoor krijg ik een uitkering en mag ik dat daarnaast nog combineren met werk.

Handicap en Arbeid deed een eerste lezing van General Comment 8
Handicap en Arbeid deed een eerste lezing van General Comment 8
 • 09 October 2022

Een maand geleden, op 9 september, publiceerde het VN-Comité General Comment nr. 8. Handicap en Arbeid las algemene opmerking 8 bij artikel 27 van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). We willen enkele opvallende zaken onder de aandacht brengen. Later volgt een artikel waarbij we de algemene opmerking grondiger onder het vergrootglas leggen.

Goede praktijk: ‘Laat mensen zélf hun stempel drukken op het werk dat ze doen’
Goede praktijk: ‘Laat mensen zélf hun stempel drukken op het werk dat ze doen’
 • 10 December 2020

Anja Marchal (43) kent als werkexpert binnen ReumaNet vzw het reilen en zeilen van de arbeidsmarkt en het wetgevend kader als geen ander. Zelf kreeg ze enkele jaren geleden de kans een job op maat van haar reumatische aandoening (reumatoïde artritis of RA) te creëren. Voor Handicap & Arbeid deelt ze de puzzelstukken die belangrijk zijn om in de praktijk te komen tot een goed evenwicht tussen de eigen verlangens en die van collega’s en leidinggevenden.