Wordt re-integreren na een langdurige ziekte gemakkelijker of juist niet?
Wordt re-integreren na een langdurige ziekte gemakkelijker of juist niet?

Op dinsdag 12 oktober 2021 stelde eerste minister De Croo in de state of the union de plannen voor van de federale regering voor de begroting 2022. Daarin zitten ook een aantal maatregelen voor de re-integratie van langdurig zieken. Ook het Vlaams patiëntenplatform vzw, die meer dan honderd patiëntenverenigingen groepeert, gaf haar standpunt mee, als reactie op deze beleidsverklaring. En ook Handicap & Arbeid reageert.

Jobcrafting: wie wil mensen met een arbeidshandicap ondersteunen als trainer? Ook voor familie en vrienden!
Jobcrafting: wie wil mensen met een arbeidshandicap ondersteunen als trainer? Ook voor familie en vrienden!

Met job crafting brengen mensen hun werk in kaart en brengen daarna kleine aanpassingen aan het werk aan zodat het beter past bij wat zij kunnen en willen. Helaas is of beter was deze toepassing weinig toegankelijk voor personen met een beperking. Met onze JOS-app hebben wij* hierin verandering gebracht. We zijn op zoek naar mensen die mensen met een arbeidshandicap kennen en die willen ondersteunen in de toepassing van de JOS-app.

Een inclusieve arbeidsmarkt komt er maar als er voldoende actie is!
Een inclusieve arbeidsmarkt komt er maar als er voldoende actie is!
  • 29 June 2021

Aan het einde van het schooljaar komen heel wat schoolverlaters op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt in België geeft helaas niet voor iedereen dezelfde kansen en staat al jaren bekend voor de achterstelling van kwetsbare werknemers. De eerdere economische hoogconjunctuur tot 2020 heeft niet geleid tot een sterke verbetering. Bovendien heeft de coronacrisis die uitsluiting en achterstelling alleen maar vergroot. Daadkrachtig streven naar inclusie is de enige manier om structurele uitsluiting van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zo stellen LEVL, Handicap & Arbeid en het Netwerk tegen Armoede in de nota ‘Naar een inclusieve arbeidsmarkt’.

ESF Vlaanderen zoekt organisaties voor testen van een re-integratiemethodiek - project BE BACK
ESF Vlaanderen zoekt organisaties voor testen van een re-integratiemethodiek - project BE BACK
  • 17 June 2021

Re-integratie van langdurig zieken is een belangrijk project. Wij staan daar ook achter. Maar het moet natuurlijk wel goed gebeuren. Tijdens het pilootproject test het ESF samen met de weerhouden organisatie(s) het volledige traject van A tot Z. Met de verkregen input kan het BE BACK traject gevalideerd en verder verbeterd worden.

Mensen met Down: kunnen die wel werken?
Mensen met Down: kunnen die wel werken?
  • 03 June 2021

Op 2 juni publiceerde GRIP vzw een artikel over de eerste aanwerving van een persoon met Down. Het is een primeur. Want betaald werken met Down is geen alledaagse gebeurtenis.

Kenniscentrum Gezinswetenschappen zoekt mensen voor een enquête rond telewerk
Kenniscentrum Gezinswetenschappen zoekt mensen voor een enquête rond telewerk
  • 01 June 2021

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen is op zoek naar deelnemers voor een onderzoek naar telewerk en inclusie.

Online sessies voor AYA's die willen werken of studeren
Online sessies voor AYA's die willen werken of studeren
  • 02 June 2021

AYA staat voor Adolescents & Young Adults en richt zich op jongeren en jongvolwassenen (15 jaar tot … ) die geconfronteerd worden met kanker. Entree biedt enkele open sessies aan over werken en studeren voor jongeren met of na kanker.

Handicap & Arbeid was actief in de SERV in 2020!
Handicap & Arbeid was actief in de SERV in 2020!
  • 26 April 2021

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) publiceerde zijn jaarverslag. Ook de Commissie Diversiteit maakt er deel van uit. Door Corona en de weerslag op werk(en) was het een turbulent jaar.

Goede praktijk: ‘Laat mensen zélf hun stempel drukken op het werk dat ze doen’
Goede praktijk: ‘Laat mensen zélf hun stempel drukken op het werk dat ze doen’
  • 10 December 2020

Anja Marchal (43) kent als werkexpert binnen ReumaNet vzw het reilen en zeilen van de arbeidsmarkt en het wetgevend kader als geen ander. Zelf kreeg ze enkele jaren geleden de kans een job op maat van haar reumatische aandoening (reumatoïde artritis of RA) te creëren. Voor Handicap & Arbeid deelt ze de puzzelstukken die belangrijk zijn om in de praktijk te komen tot een goed evenwicht tussen de eigen verlangens en die van collega’s en leidinggevenden.

Goede praktijk: ‘Concrete afspraken rond tijd en toegankelijkheid maken werken met een beperking werkbaar’
Goede praktijk: ‘Concrete afspraken rond tijd en toegankelijkheid maken werken met een beperking werkbaar’
  • 10 December 2020

Kristof Steegmans (46) is sinds een zestal jaar de bezieler van WeTravel2, een reisorganisatie die zich voornamelijk richt op toegankelijke reizen voor mensen met een beperking. Als ervaringsdeskundige is hij zich zeer bewust van de noden die komen kijken bij het leven op wielen. Op zijn achttiende brak Kristof zijn nek tijdens een duikongeval, liep een dwarslaesie op en doorstond een pittige revalidatie. Daarna besloot hij bedrijfsbeheer en marketing te gaan studeren en legde hij zich in avondschool ook nog toe op informatica. Zijn weg naar de arbeidsmarkt liep al heel snel in de richting van zelfstandig ondernemerschap. Voor overlegplatform Handicap & Arbeid deelde hij met veel enthousiasme zijn kijk op een goede praktijk in het kader van werkbaar werken met een arbeidshandicap.