109 acties moeten mensen met arbeidsbeperking vlotter aan het werk helpen
109 acties moeten mensen met arbeidsbeperking vlotter aan het werk helpen

Vlaanderen wil een werkzaamheidsgraad (= hoeveel mensen aan het werk zijn) van 80% behalen. In 2020 lag die op 74,7%. Om het streefcijfer te halen telt elk talent. De sociale partners (werkgevers en vakbonden) en de kansengroepen, verenigd in de Commissie Diversiteit bij de SERV, stellen daarom 109 acties voor die inzetten op het duurzaam verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking.

Onbeperkt ondernemen: kijk naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen!
Onbeperkt ondernemen: kijk naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen!

Gespecialiseerd Team Bemiddeling GTB doet arbeidsbemiddeling voor mensen met een arbeidshandicap en een gezondheidsprobleem. In de reeks werkschriften werd onlangs een nieuw werkschrift gelanceerd. Het spreekt ondernemingen en ondernemers aan. Maar kan ook andere mensen bewust maken van de mogelijkheden die mensen met een arbeidsbeperking hebben.

Onbeperkt talent inzetten: event voor werkzoekers, werkgevers en bemiddelaars
Onbeperkt talent inzetten: event voor werkzoekers, werkgevers en bemiddelaars
  • 19 November 2021

Onbeperkt Talent event is de plaats waar talent met een arbeidsbeperking (en hun jobcoaches, bemiddelaars) in contact komen met werkgevers uit de social profit. Het event richt zich op tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit.

VDAB heeft een nieuwe folder uit over de Vlaamse ondersteuningspremie
VDAB heeft een nieuwe folder uit over de Vlaamse ondersteuningspremie
  • 15 November 2021

De VDAB zorgt voor de erkenning van de personen met een arbeidshandicap. Eén van de maatregelen die dan in zicht komt is de Vlaamse ondersteuningspremie.

Start To Can? Start to wat?
Start To Can? Start to wat?
  • 29 October 2021

GTB, gespecialiseerd team bemiddeling, werkt aan vele projecten om de bemiddeling beter te organiseren. Ze hebben onlangs, via ESF-subsidies, een app ontwikkeld voor de klanten waar ze voor werken.

Werk voor mensen met een beperking in “Villa Politica” 2020-2021 deel 1
Werk voor mensen met een beperking in “Villa Politica” 2020-2021 deel 1
  • 25 October 2021

In deze bijdrage rapporteren we over de werkzaamheden in het Vlaams Parlement tijdens de zittingsperiode 2020-2021, die betrekking hebben op de situatie op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking. We geven een overzicht van de “Schriftelijke vragen”, de “Vragen om uitleg” en de “Actuele vragen”. We splitsen dit lang artikel op in de drie overzichten, dus in drie artikels. Dit artikel is gemaakt door Erik Samoy, waarvoor onze dank! In dit eerste artikel focussen we ons op de schriftelijke vragen.

Online sessies voor AYA's die willen werken of studeren
Online sessies voor AYA's die willen werken of studeren
  • 02 June 2021

AYA staat voor Adolescents & Young Adults en richt zich op jongeren en jongvolwassenen (15 jaar tot … ) die geconfronteerd worden met kanker. Entree biedt enkele open sessies aan over werken en studeren voor jongeren met of na kanker.

Handicap & Arbeid was actief in de SERV in 2020!
Handicap & Arbeid was actief in de SERV in 2020!
  • 26 April 2021

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) publiceerde zijn jaarverslag. Ook de Commissie Diversiteit maakt er deel van uit. Door Corona en de weerslag op werk(en) was het een turbulent jaar.

Goede praktijk: ‘Laat mensen zélf hun stempel drukken op het werk dat ze doen’
Goede praktijk: ‘Laat mensen zélf hun stempel drukken op het werk dat ze doen’
  • 10 December 2020

Anja Marchal (43) kent als werkexpert binnen ReumaNet vzw het reilen en zeilen van de arbeidsmarkt en het wetgevend kader als geen ander. Zelf kreeg ze enkele jaren geleden de kans een job op maat van haar reumatische aandoening (reumatoïde artritis of RA) te creëren. Voor Handicap & Arbeid deelt ze de puzzelstukken die belangrijk zijn om in de praktijk te komen tot een goed evenwicht tussen de eigen verlangens en die van collega’s en leidinggevenden.

Goede praktijk: ‘Concrete afspraken rond tijd en toegankelijkheid maken werken met een beperking werkbaar’
Goede praktijk: ‘Concrete afspraken rond tijd en toegankelijkheid maken werken met een beperking werkbaar’
  • 10 December 2020

Kristof Steegmans (46) is sinds een zestal jaar de bezieler van WeTravel2, een reisorganisatie die zich voornamelijk richt op toegankelijke reizen voor mensen met een beperking. Als ervaringsdeskundige is hij zich zeer bewust van de noden die komen kijken bij het leven op wielen. Op zijn achttiende brak Kristof zijn nek tijdens een duikongeval, liep een dwarslaesie op en doorstond een pittige revalidatie. Daarna besloot hij bedrijfsbeheer en marketing te gaan studeren en legde hij zich in avondschool ook nog toe op informatica. Zijn weg naar de arbeidsmarkt liep al heel snel in de richting van zelfstandig ondernemerschap. Voor overlegplatform Handicap & Arbeid deelde hij met veel enthousiasme zijn kijk op een goede praktijk in het kader van werkbaar werken met een arbeidshandicap.