Handicap&Arbeid was actief in de sociaal-economische raad van Vlaanderen in 2021
Handicap&Arbeid was actief in de sociaal-economische raad van Vlaanderen in 2021

In het jaarverslag brengt de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) een overzicht van hoe de SERV als advies- en overlegorgaan zijn rol heeft gespeeld in 2021. Met dit overleg- en advieswerk wil de SERV relevant zijn en nog meer impact creëren op het beleid. Impact om voor onze bedrijven en medewerkers meer groei te creëren, meer welvaart en meer welzijn. Binnen het kader van de SERV is een commissie diversiteit werkzaam. In die commissie zetelen ook vertegenwoordigers van mensen met een arbeidshandicap en mensen met etnisch-culturele achtergrond. Voor mensen met een arbeidshandicap is dat het Overlegplatform Handicap&Arbeid. Wij zetelen al sinds 2003 in deze commissie. En werkten ondertussen verschillende adviezen uit samen met de sociale partners. 

Ga voor diversiteit! - een ESF project van Divergent, VDAB, GTB, VOKA en GRIP vzw
Ga voor diversiteit! - een ESF project van Divergent, VDAB, GTB, VOKA en GRIP vzw

Divergent werkte de afgelopen twee jaar aan een project om werkgevers te overtuigen om mensen met een arbeidshandicap aan te werven. Het project bestond uit verschillende delen.

Onbeperkt talent inzetten: event voor werkzoekers, werkgevers en bemiddelaars
Onbeperkt talent inzetten: event voor werkzoekers, werkgevers en bemiddelaars
 • 24 March 2022

Onbeperkt Talent event is de plaats waar talent met een arbeidsbeperking (en hun jobcoaches, bemiddelaars) in contact komen met werkgevers uit de social profit. Het event richt zich op tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit. OMWILLE VAN CORONA ZIJN DE DATA AANGEPAST!

GRIP vzw voert actie: 21 maart is WereldSyndroomDag
GRIP vzw voert actie: 21 maart is WereldSyndroomDag
 • 21 March 2022

Bij Veritas kan je naar aanleiding van de Wereld Downsyndroomdag (21 maart) #steunkousen kopen in verschillende kleurencombinaties. GRIP, de mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap, roept de Belgische retailer Veritas op om een stap verder te gaan en mensen met downsyndroom tewerk te stellen. Zal Veritas deel uitmaken van de Hiring Chain?

Vlaams doelgroepenbeleid verlaagt de loonkost van 8,3% van de werkenden in Vlaanderen in 2020
Vlaams doelgroepenbeleid verlaagt de loonkost van 8,3% van de werkenden in Vlaanderen in 2020
 • 14 February 2022

Het Vlaams doelgroepenbeleid is één van de instrumenten waarmee de Vlaamse Regering inzet op de aanwerving en tewerkstelling van groepen die minder aanwezig zijn op de arbeidsmarkt. In 2020 richtte het doelgroepenbeleid zich tot drie groepen: kortgeschoolde jongeren en leerlingen, oudere werknemers en personen met een arbeidshandicap. Het jaarrapport geeft een overzicht van het Vlaams doelgroepenbeleid in 2020 en bespreekt ook de impact van de coronacrisis.

Patiëntenparticipatie? Hoe doe je dat eigenlijk?
Patiëntenparticipatie? Hoe doe je dat eigenlijk?
 • 08 February 2022

Het Vlaams patiëntenplatform werkte onlangs een visietekst uit over patiëntenparticipatie. Die visie kan ook ingezet worden in andere domeinen en thema's. De vertegenwoordiging, de stem van mensen met een handicap en chronische aandoening verdient het om gehoord te worden. Deze nieuwe visietekst kan daar aan bijdragen. Bijkomend werd de website van het Vlaams patiëntenplatform vernieuwd. Tijd voor een nieuwe kennismaking!

Goede praktijk: Een persoon met veel engagement: Dorien Meulenijzer
Goede praktijk: Een persoon met veel engagement: Dorien Meulenijzer
 • 24 December 2021

Mensen werken. Tegen een loon. Maar niet iedereen heeft het werknemersstatuut. Je kan ook als zelfstandige werken tegen betaling. Dorien is iemand met een statuut als zelfstandige, maar vooral iemand met veel engagement!

Goede praktijk: "Ik heb samen met anderen, wel wat kunnen bewerkstelligen op het vlak van inclusie in de bredere cultuursector. Maar is dat een succes? Er is nog zoveel werk te doen! "
Goede praktijk: "Ik heb samen met anderen, wel wat kunnen bewerkstelligen op het vlak van inclusie in de bredere cultuursector. Maar is dat een succes? Er is nog zoveel werk te doen! "
 • 17 December 2021

Ik ben Piet Devos, 38 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit Kortrijk, maar ik ben er zo’n 10 jaar weggeweest vanwege studies en werk. Ik ben volledig blind. Wat mijn studies betreft, ik heb eerst in Antwerpen de vertaalopleiding gevolgd: Frans – Spaans, met literair vertalen als specialisatie. Ik wou graag iets met literatuur doen. Ik ben toen ook op Erasmus gegaan naar Spanje. In 2006 studeerde ik in Leiden (Nederland). Daar specialiseerde ik mij in literatuurwetenschap, en meer bepaald Latijns-Amerikaanse poëzie. Dat boeide mij enorm. 

Goede praktijk: "Mijn radar staat altijd open in functie van mijn beperking"
Goede praktijk: "Mijn radar staat altijd open in functie van mijn beperking"
 • 03 December 2021

Vandaag hebben we afgesproken met Johan Cremery om zijn verhaal met ons te delen. Vertel eens wat meer over jezelf, Johan? Ik ben 55 jaar oud en woon in Nazareth bij Gent. Al 32 jaar rolstoelgebruiker door een auto/arbeidsongeval waardoor ik verlamd ben. Ik heb hierdoor twee jaar moeten revalideren om daarna terug aan het werk te gaan. Mijn radar staat altijd open in functie van mijn beperking omdat ik op de dag van mijn ongeval me voorgenomen heb om een voorbeeld te zijn. Om positief te tonen dat je met een beperking ook nog iets kunt. Dat maakt dat ik iedere dag blij en welgezind opsta. Door het ongeval kan ik relativeren. Dat ik arbeidsongeschikt ben, biedt voor mij een voordeel, want daardoor krijg ik een uitkering en mag ik dat daarnaast nog combineren met werk.

Personen met een handicap zijn achtergestelde burgers?
Personen met een handicap zijn achtergestelde burgers?
 • 01 February 2022

In een nieuw rapport van Statistiek Vlaanderen wordt de situatie beschreven van mensen met een handicap op basis van recente gegevens.

Online sessies voor AYA's die willen werken of studeren
Online sessies voor AYA's die willen werken of studeren
 • 02 June 2021

AYA staat voor Adolescents & Young Adults en richt zich op jongeren en jongvolwassenen (15 jaar tot … ) die geconfronteerd worden met kanker. Entree biedt enkele open sessies aan over werken en studeren voor jongeren met of na kanker.

Handicap & Arbeid was actief in de SERV in 2020!
Handicap & Arbeid was actief in de SERV in 2020!
 • 26 April 2021

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) publiceerde zijn jaarverslag. Ook de Commissie Diversiteit maakt er deel van uit. Door Corona en de weerslag op werk(en) was het een turbulent jaar.

Goede praktijk: ‘Laat mensen zélf hun stempel drukken op het werk dat ze doen’
Goede praktijk: ‘Laat mensen zélf hun stempel drukken op het werk dat ze doen’
 • 10 December 2020

Anja Marchal (43) kent als werkexpert binnen ReumaNet vzw het reilen en zeilen van de arbeidsmarkt en het wetgevend kader als geen ander. Zelf kreeg ze enkele jaren geleden de kans een job op maat van haar reumatische aandoening (reumatoïde artritis of RA) te creëren. Voor Handicap & Arbeid deelt ze de puzzelstukken die belangrijk zijn om in de praktijk te komen tot een goed evenwicht tussen de eigen verlangens en die van collega’s en leidinggevenden.

Goede praktijk: ‘Concrete afspraken rond tijd en toegankelijkheid maken werken met een beperking werkbaar’
Goede praktijk: ‘Concrete afspraken rond tijd en toegankelijkheid maken werken met een beperking werkbaar’
 • 10 December 2020

Kristof Steegmans (46) is sinds een zestal jaar de bezieler van WeTravel2, een reisorganisatie die zich voornamelijk richt op toegankelijke reizen voor mensen met een beperking. Als ervaringsdeskundige is hij zich zeer bewust van de noden die komen kijken bij het leven op wielen. Op zijn achttiende brak Kristof zijn nek tijdens een duikongeval, liep een dwarslaesie op en doorstond een pittige revalidatie. Daarna besloot hij bedrijfsbeheer en marketing te gaan studeren en legde hij zich in avondschool ook nog toe op informatica. Zijn weg naar de arbeidsmarkt liep al heel snel in de richting van zelfstandig ondernemerschap. Voor overlegplatform Handicap & Arbeid deelde hij met veel enthousiasme zijn kijk op een goede praktijk in het kader van werkbaar werken met een arbeidshandicap.