EVENT: 23 juni 2021 Webinar Meer diverse instroom in het lerarenberoep

EVENT: 23 juni 2021 Webinar Meer diverse instroom in het lerarenberoep

Deze webinar focust op de realisatie van een meer diverse instroom in het lerarenberoep. Hoe groot is de diversiteit onder leraren naar migratieachtergrond, arbeidsbeperking en gender? Welke hefbomen heeft Vlaanderen in handen om meer diversiteit in het onderwijzend personeel te realiseren? Hoe kan dat tegelijkertijd tot een meer kwaliteitsvol onderwijs leiden? Hoe kan een meer structurele samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen bijdragen aan een meer diverse instroom van leraren?

Aanbevelingen uit het advies worden naast de ervaringen van de sprekers en getuigenissen van leraren met een diverse achtergrond gelegd. Als afsluiting geven medewerkers van de ministers van Onderwijs en Samenleven een reflectie op de aanbevelingen en de toelichtingen.

  • Waar? Online webinar
  • Wanneer? Woensdag 23 juni 2021 van 9u30 tot 12u.
  • Prijs? Gratis

Inschrijvingen en informatie vind je hier