Exit uit Unia verdient degelijk parlementair debat, vindt middenveld

Exit uit Unia verdient degelijk parlementair debat, vindt middenveld

‘De onwil om over een orgaan dat mensenrechten en het recht op gelijke behandeling moet bewaken een breed maatschappelijk en democratisch parlementair debat te voeren, is stuitend, ’stelt Patrick Vandelanotte van Handicap en Arbeid. 

Het idee van de Vlaamse Regering was om eerst zelf per besluit de opzeg te regelen uit het lopende samenwerkingsakkoord met UNIA. Die moet er komen voor 15 september. Het decreet zou dan pas in het najaar worden goedgekeurd. De Raad van State merkte hierover terecht op dat het omgekeerd moest: eerst het decreet en dan pas de opzeg via een uitvoeringsbesluit.

In afwachting van het oprichtingsdecreet moet een minidecreet, dat louter de opzeg regelt, die kritiek nu ondervangen. De Vlaamse Regering wil dat nog voor de vakantie met spoed door het parlement. ‘Dat je iets opzegt zonder dat eerst een degelijk alternatief is goedgekeurd, blijft nochtans even problematisch’ oordeelt Eef Heylighen, woordvoerder van çavaria. De teksten zijn pas sinds maandagnamiddag beschikbaar. ‘Uit onze eerste analyse, blijkt dat het alternatief nog steeds ondermaats is. Het Vlaams Mensenrechteninstituut kan immers individuele slachtoffers niet verdedigen voor de rechtbank. En het wil zelf oordelen over of iets discriminatie is of niet, maar krijgt niet eens de nodige onderzoeksbevoegdheden, laat staan dat het sancties mag opleggen,’ stelt Sarah Scheepers (ella vzw).

"We herinneren eraan dat met de exit uit UNIA opnieuw een punt - punt 1 - uit het 70-puntenplan van het veroordeelde Vlaams Blok wordt gerealiseerd. Wij verwachten dat aan een dergelijke beslissing een fundamenteel debat voorafgaat in een halfrond dat zich democratisch noemt en de mensenrechten belangrijk acht,” stelt Nina Henkens, coördinator van Kifkif.

Vrijdag besliste de Regering bovendien ook, na een kritisch advies van Ernst & Young, dat de inkanteling van het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse privacycommissie, het Vredesinstituut, en de Ombudsdienst niet zal doorgaan. ‘Door het uitblijven van een echt breed mandaat, wordt ook de fel begeerde internationale A- status steeds twijfelachtiger’, stelt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Ook de Raad van State stelde dat een eigen Vlaams instituut het voor de burger nog complexer zal maken.

 

Dit is een weergave van het integrale persbericht uit het middenveld.
Een publicatie goedgekeurd door ABVV, ACV, Beweging.net, çavaria, ella vzw, Furia, Grip, Handicap en Arbeid, Kifkif, LEVL, Netwerk tegen Armoede, Vlaams Patiëntenplatform & Vrouwenraad.