Ga voor diversiteit! - een ESF project van Divergent, VDAB, GTB, VOKA en GRIP vzw

Ga voor diversiteit! - een ESF project van Divergent, VDAB, GTB, VOKA en GRIP vzw

Divergent werkte de afgelopen twee jaar aan een project om werkgevers te overtuigen om mensen met een arbeidshandicap aan te werven. Het project bestond uit verschillende delen.

Wat kan je terugvinden op gavoordiversiteit.be

Er zijn vier onderdelen. De werkgever, de arbeidsconsulent, de werkzoekende hebben ieder een webpagina. Op de voorlaatste pagina werden podcastafleveringen gepost.  En er is nog plaats voor extra's. 

Werkgever?

Hoe kan een werkgever ondersteuning vinden bij de dienstverlening, om meer informatie te krijgen. Dat gaat rond werkplekleren, premies en ondersteunende maatregelen en welke zijn de voordelen van het inclusief aanwerven.  

Er zijn ook linken naar GOB's, GTB en VOKA - Welt2.0 

Dat zijn actieve werkingen rond inclusief aanwerven. 

Arbeidsbemiddelaar? of arbeidsconsulent? 

De bemiddelaar moet zich richten op werkgevers. Een job krijg je maar door de focus ook op werkgevers te leggen. Voor bemiddelaars is er een e-cursus voorzien.

Via deze laagdrempelige, gevalideerde, interactieve e-course (duurtijd 3 uur) leer je als arbeidsconsulent op speelse wijze hoe je werkgevers het best bereikt, benadert en blijft betrekken in het kader van de begeleiding van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Je leert o.a. hoe een passende werkgever te selecteren voor de cliënt, hoe voor te bereiden op een gesprek, contact opnemen, een arbeidsbeperking verwoorden, welke argumenten aan te halen en wanneer, luistertechnieken om behoeftes van werkgevers te detecteren en hoe daarop te reageren, en tot slot, hoe een duurzaam netwerk van werkgevers uit te bouwen en te onderhouden.

Werkzoekende?

Ook werkzoekers kunnen zelf aan de slag. Ze hoeven niet altijd te wachten tot een dienstverlener in gang schiet.

Via deze laagdrempelige, interactieve e-course (duurtijd 3 uur) leer je als werkzoekende met een arbeidsbeperking op speelse wijze hoe je werkgevers het best bereikt en benadert. 

Je leert o.a. hoe een passende werkgever te selecteren, hoe voor te bereiden op een gesprek, contact opnemen, een arbeidsbeperking verwoorden, welke argumenten aan te halen en wanneer, luistertechnieken om behoeftes van werkgevers te detecteren en hoe daarop te reageren.

PODCAST-afleveringen?

Om de eigen positie en houding van mensen in dit samenspel te illustreren werden er vijf podcast-afleveringen opgenomen. 

  • Piet Devos, ervaringsdeskundige
  • Ingmar De Maertelaere, arbeidsbemiddelaar
  • Els Vos, vertrouwenspersoon
  • Johan Cremery en Merel Terlien, "echt werk voor mensen met een arbeidshandicap"
  • VDAB, VOKA en GRIP vzw - visie 

Als je ze wil beluisteren: podcast

Je kan nog enkele extra's vinden. 

Bronnen en links naar meer documentatie, onder andere naar wetenschappelijke rapporten rond handicap, werk en mensenrechten en handicap en werkgeversintenties

Er is ook een overzicht van alle medewerkende partners.