GRIP vzw voert actie: 21 maart is WereldSyndroomDag

GRIP vzw voert actie: 21 maart is WereldSyndroomDag

Bij Veritas kan je naar aanleiding van de Wereld Downsyndroomdag (21 maart) #steunkousen kopen in verschillende kleurencombinaties. GRIP, de mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap, roept de Belgische retailer Veritas op om een stap verder te gaan en mensen met downsyndroom tewerk te stellen. Zal Veritas deel uitmaken van de Hiring Chain?

De challenge

De challenge die GRIP voorlegt aan Veritas is om tegen de volgende Wereld Downsyndroomdag in 2023 minstens één persoon met downsyndroom tewerk te stellen. GRIP en Veritas hebben hier deze week contact over. GRIP is benieuwd of Veritas deze challenge aanneemt. Hoe dan ook is GRIP bereid om Veritas bij te staan om werk te maken van een inclusieve werkvloer.

Ook Sting roept werkgevers op om mensen met downsyndroom tewerk te stellen

Deze challenge van GRIP sluit aan bij de oproep van de zanger Sting. De vorige Downsyndroomdag (2021) zette Sting zijn schouders onder het aanwerven van personen met downsyndroom. Hij riep op om deel uit te maken van de Hiring Chain via een clip op Facebook. Zal Veritas deel uitmaken van de Hiring Chain?

Inclusie betekent echt werk

GRIP komt op voor inclusie. Het recht op echt werk maakt ook deel uit van het VN handicapverdrag (art. 27). Daarom roept GRIP werkgevers op om personen met een handicap de kans te geven betaald te werken op de reguliere arbeidsmarkt. Veritas, maar ook andere werkgevers die stappen vooruit willen zetten op het vlak van inclusief werk, kunnen hiervoor beroep doen op het project Baanbrekers van GRIP.

Tewerkstelling van personen met downsyndroom in Vlaanderen

Raar maar waar, maar in Vlaanderen treffen we bijzonder weinig mensen met downsyndroom op de reguliere arbeidsmarkt. Wel zijn zij soms aan de slag als vrijwilliger of in een maatwerkbedrijf, maar dus niet in een gewone betaalde job. GRIP volgt dit op en kwam vorig jaar naar buiten met het verhaal van Frederik Wauterickx, de eerste persoon met dwnsyndroom in een betaalde job. GRIP probeert dit zo goed mogelijk bij te houden en telt nu twee personen met downsyndroom in Vlaanderen die een betaalde job hebben.

Meer info:

Contact over dit persbericht – Patrick Vandelanotte, coördinator van GRIP – 0496 293 111

Voor meer informatie over tewerkstelling van personen met een handicap en het project Baanbrekers kan je terecht bij Seline Somers - seline@gripvzw.be of 0499 34 94 80