Handicap & Arbeid was actief in de SERV in 2020!

Handicap & Arbeid was actief in de SERV in 2020!

Maar we leverden samen met de sociale partners toch adviezen af, over de impact van Corona, maar ook andere thema's kwamen aan bod.

Overzicht van de adviezen

Daarnaast leverden we ook een bijdrage in Alle Hens aan Dek, wat de sociale partners en de Vlaamse regering uitwerkten om de impact van de crisis te beperken. En te voorkomen dat er veel mensen zonder job vallen de komende periode.

We stelden ook een nieuw jaarprogramma op voor 2021. (Commissie Diversiteit werkprogramma 2021)

Suggesties voor te behandelen thema's zijn altijd welkom. Mail naar info@handicapenarbeid.be

Het volledige jaarverslag van de SERV kan u inkijken. En de Commissie Diversiteit komt ook aan bod.