Ontdek het Vlaams parlementair werk van 2022 – 2023 over het arbeidsmarktbeleid voor personen in een situatie van handicap

Ontdek het Vlaams parlementair werk van 2022 – 2023 over het arbeidsmarktbeleid voor personen in een situatie van handicap

Wat volgt is een leeswijzer door Erik Samoy voor het Vlaams parlementair werk van het afgelopen zittingsjaar 2022-2023 over het arbeidsmarktbeleid voor personen in een situatie van handicap. Voor wie op zoek is naar specifieke informatie over een van de vele deelthema’s, levert dit overzicht een mooi beeld van de inspanningen die er de laatste jaren zijn geleverd om mensen in een situatie van handicap te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.  De meer dan vijftig vragen en bijbehorende uitwisselingen zorgen verder voor veel inzichtelijke data en brengen uiteraard ook de tekortkomingen van het beleid aan het licht.

Gemeten aan het aantal vragen, kregen de volgende drie thema’s de meeste aandacht de afgelopen zittingsperiode:

  • De problematiek van het stijgende aantal langdurig zieken krijgt al enkele jaren veel aandacht. Dit wordt nog versterkt door het nieuwe raamakkoord van eind 2022 tussen de VDAB, het RIZIV en de verzekeringsinstellingen.

  • Het individueel maatwerk had begin 2023 van start moeten gaan, maar werd een half jaar uitgesteld. Dat leidde tot veel vragen en bezorgdheid.

  • Omtrent collectief maatwerk waren er onder andere vragen over de doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt, de enclavewerking en de competenties van de toekomst.

U leest alles over deze parlementaire uitwisselingen en vele anderen in de vijfde editie van Villa Politica door Erik Samoy.
Download de vijfde editie van Villa Politica met boeiende informatie over het parlementaire beleidswerk rond handicap en arbeid voor het jaar 2022-2023.

Over Erik Samoy

Erik Samoy heeft een jarenlange expertise opgebouwd als onderzoeker en beleidsmedewerker in het domein van werk en handicap. Zo maakte hij achtereenvolgens deel uit van het onderzoeksteam van HIVA (het Hoger Instituut voor de Arbeid van de KU Leuven), de studiecel van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en het beleidsteam van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie. Als vrijwillig wetenschappelijke medewerker van Handicap en Arbeid verzorgt Erik Samoy nu jaarlijks een uitstekend overzicht van het beleidswerk van het Vlaams Parlement over het thema handicap en arbeid.