Patiëntenparticipatie? Hoe doe je dat eigenlijk?

Patiëntenparticipatie? Hoe doe je dat eigenlijk?

Het Vlaams patiëntenplatform werkte onlangs een visietekst uit over patiëntenparticipatie. Die visie kan ook ingezet worden in andere domeinen en thema's. De vertegenwoordiging, de stem van mensen met een handicap en chronische aandoening verdient het om gehoord te worden. Deze nieuwe visietekst kan daar aan bijdragen.

Bijkomend werd de website van het Vlaams patiëntenplatform vernieuwd. Tijd voor een nieuwe kennismaking!

In het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap wordt gewerkt met een brede visie rond handicap. Dat heeft als effect dat ook mensen met een chronische aandoening personen met een handicap zijn.

Met het overlegplatform Handicap&Arbeid leveren we een actieve bijdrage in de vertegenwoordiging van mensen met een chronische aandoening in het veld van werk en sociale economie. Daarom is het Vlaams patiëntenplatform actief lid van Handicap&Arbeid.

Voor mensen met een chronische aandoening is ook een goede organisatie van de gezondheidszorg van belang. Maar het perspectief van de patiënt, dat geeft nog veel te weinig de doorslag. Het Vlaams Patiëntenplatform zorgt ervoor dat de stem van de gebruikers gehoord en gewaardeerd wordt. Daadwerkelijke inspraak, vertegenwoordiging en participatie realiseren op basis van een gedeeld standpunt van de patiënt: daarin ligt hun opdracht.

Het Vlaams patiëntenplatform publiceerde recent een visietekst rond patiëntenparticipatie. Termen als ervaringsdeskundigheid en patiëntenvertegenwoordiging kan je zo beter te begrijpen. Je ontdekt de processen die leiden tot ervaringsdeskundigheid en empowerment. En maakt kennis in de tekst met de randvoorwaarden voor participatie.

Een belangrijk probleem is hoe die vertegenwoordiging op te nemen in de praktijk. Enkele jaren geleden werd er door het HIVA een onderzoek uitgevoerd. Het resultaat was een beleidsnota rond de inschakeling van ervaringsdeskundigen.

Binnen het Vlaams patiëntenplatform werkt sinds enige tijd ervaringsdeskundige Els Draeck. Haar werk en visie kan je bereiken via een pagina van de website van het Vlaams patiëntenplatform. In 3 vragen neemt Els je mee in de wereld van ervaringsdeskundigen.

Deze documenten en visie kunnen mensen inspireren om met ervaringsdeskundigen aan de slag te gaan, ook op andere terreinen en thema’s, bijvoorbeeld in werksituaties en beleid rond werk en sociale economie.