Tegemoetkomingen personen met een handicap - webinar met de laatste stand van zaken

Tegemoetkomingen personen met een handicap - webinar met de laatste stand van zaken

De sprekers waren: Jos Wouters (Platform Handicap en Arbeid), Kelly Lemagie (Sociaal Assistent FOD Sociale Zekerheid), Lies Vanpeperstraete (Ervaringsdeskundige), Eline Bruneel (Beleidsmedewerker Vlaams Patiëntenplatform). Zij brachten ieder vanuit hun eigen invalshoek informatie over het thema.

Jos Wouters behandelde de structuur van tegemoetkomingen en de positieve evolutie van het systeem. Maar gaf ook enkele kritische opmerkingen mee over de problemen die er nog altijd bestaan. Kelly Lemagie maakte ons wegwijs in de aanvraag, de manier van werken van de FOD en de valkuilen in het systeem. Lies Vanpeperstraete vertelde haar eigen verhaal en het verband met tegemoetkoming. Ook het probleem dat ze heeft om de tegemoetkoming te behouden bracht ze op tafel. Eline Bruneel gaf ons een overzicht van de knelpunten maar ook de mogelijkheden om te gaan werken als je een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt.

Dan volgde een korte toespraak van minister Lalieux, die in de federale regering verantwoordelijk is voor de uitkering aan personen met een handicap.  

Het tweede belangrijk onderdeel van het webinar was een panelgesprek met Annabel Roose (adviseur van het kabinet van minister Lalieux), Nahima Lanjri (zit in het federale parlement voor CD&V), Lynn Formesyn (ervaringsdeskundige) en Jos Wouters (medewerker platform Handicap en Arbeid). In dat debat werden belangrijke thema's aangeraakt, zoals de aanrekening van het inkomen van de partner bij de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming.

Je kan de webinar herbekijken op de website van GRIP vzw: Welke effecten heeft werken op de tegemoetkomingen?

Omdat de tijd te kort was hebben we het volledige panelgesprek ook in een filmpje gegoten: Debat: Welke effecten heeft werken op je tegemoetkomingen? - volledige versie