VILLA POLITICA DOOR ERIK SAMOY - NIEUWE EDITIE - 2022

VILLA POLITICA DOOR ERIK SAMOY - NIEUWE EDITIE - 2022

Erik Samoy heeft een jarenlange expertise opgebouwd als onderzoeker en beleidsmedewerker in het domein van werk en handicap. Zo maakte hij achtereenvolgens deel uit van het onderzoeksteam van HIVA (het Hoger Instituut voor de Arbeid van de KU Leuven), de studiecel van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en het beleidsteam van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie.

Als vrijwillig wetenschappelijke medewerker van Handicap en Arbeid verzorgt Erik Samoy nu jaarlijks een uitstekend overzicht van het beleidswerk van het Vlaams Parlement over het thema handicap en arbeid. In deze vierde editie van Villa Politica heeft Erik ervoor gekozen om het beleidswerk thematisch weer te geven. Zo kan je meteen focussen op datgene wat je écht interessant vindt.

In zijn nieuwe editie van Villa Politica kaart Erik Samoy een aantal belangrijke veranderingen aan:

  • Zo maakt de federale regering een bocht met zijn terug-naar-werkbeleid voor personen in een situatie van langdurige ziekte, waaronder ook personen met een handicap en chronische ziekte. Wat zal het effect daarvan zijn op het aantal trajecten en de uitstroom naar werk?

  • Op Vlaams niveau komt de uitvoering van het nieuwe decreet Individueel Maatwerk vanaf 2023 in werking. Wat zal de impact ervan zijn op het doorstroombeleid of op de tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt?

  • Daarnaast werd het uitvoeringsbesluit bij het decreet op Werk- en zorgtrajecten principieel goedgekeurd op de ministerraad van 8 juli 2022 voor onder meer een verdere uitrol van de GBO-trajecten (Geïntegreerd Breed Onthaal) over heel Vlaanderen. Zal dit bijdragen tot een daling van het aantal personen met een advies ‘welzijn’?

Je leest alles over deze parlementaire uitwisselingen en vele anderen in de vierde editie van Villa Politica van Erik Samoy.

Download de vierde editie van Villa Politica met boeiende informatie over het parlementaire beleidswerk rond handicap en arbeid voor het jaar 2021-2022.

Voor een terugblik op de voorgaande editie start je met de schriftelijke vragen van het Vlaams parlement over handicap en arbeid voor 2020-2021