Werk voor mensen met een beperking in “Villa Politica” 2020-2021 deel 3

Werk voor mensen met een beperking in “Villa Politica” 2020-2021 deel 3

Actuele vragen

In de loop van de zittingsperiode waren er enkele actuele vragen tijdens de plenaire vergadering van het Parlement :

2 december 2020 : Actuele vraag van Axel Ronse over de aanpak van langdurig zieken (vraag 155)

3 februari 2021 : Actuele vraag over de re-integratie van langdurig zieken van Axel Ronse (vraag 313)

3 februari 2021 : Actuele vraag over langdurig zieken op de arbeidsmarkt van Imade Annouri (vraag 310)

3 februari 2021 : Actuele vraag over langdurig zieken op de arbeidsmarkt van Robrecht Bothuyne (vraag 326)

In de discussie over deze vragen komen alle problemen inzake de re-integratie van langdurig zieken, en naar analogie ook van mensen met een handicap met een integratietegemoetkoming aan bod. Alle pogingen die reeds ondernomen zijn worden besproken en een hele reeks voorstellen voor nieuwe acties passeren de revue.

In dit verband zijn ook nog twee conceptnota’s te vermelden :

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de activering van langdurig zieken

van Robrecht Bothuyne, Katrien Schryvers, en Kurt Vanryckeghem, Stijn De Roo en Loes Vandromme (ingediend op 16 maart 2021, document 692)

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een versterkte en multidisciplinaire aanpak op maat van langdurig zieken om hun kansen op werk te verhogen

van Axel Ronse, Philippe Muyters, Allessia Claes,Tine van der Vloet, Maaike De Vreese en Andries Gryffroy (ingediend op 24 maart 2021, document 707)

Over beide nota’s was er op 20 mei 2021 een hoorzitting in het Vlaams Parlement met externe sprekers, waaronder het Overlegplatform Handicap & Arbeid. We mochten onze aandachtspunten toelichten.