Wordt re-integreren na een langdurige ziekte gemakkelijker of juist niet?

Wordt re-integreren na een langdurige ziekte gemakkelijker of juist niet?

Het aangepaste ‘Terug naar Werk’-plan, voorgesteld na de begrotingsonderhandelingen, neemt belangrijke drempels weg voor personen die terug aan het werk willen na lange ziekte. Anderzijds worden er ook sancties ingevoerd. Wij zijn tegen sancties en vragen hier voorzichtig mee om te springen. Personen die te ziek zijn om het werk te hervatten mogen niet gestraft worden.

We zijn heel blij te zien dat een aantal drempels, die het nu moeilijk maken om het werk te hervatten voor personen met een chronische ziekte, worden weggenomen. Zo wordt degressieve tewerkstelling nu mogelijk. Dat maakt dat iemand omwille van zijn gezondheid wat minder kan gaan werken en niet meteen arbeidsongeschikt moet worden verklaard. Er komt een rekentool waarmee mensen met een ziekte-uitkering en personen met een handicap een inschatting kunnen maken van de impact van werken op hun netto gezinsinkomen. Ten laatste komt er ook meer flexibiliteit voor personen die voor minder dan 1/3de het werk kunnen hervatten en minder dan 3 opeenvolgende uren mogen werken.

De sancties die deel uitmaken van dit aangepaste plan bemoeilijken dus de situatie van personen die te ziek zijn om te werken. Het beoogde doel, mensen sneller aan het werk krijgen, wordt zo niet bewerkstelligd. Re-integratie kan immers maar slagen wanneer iemand klaar is om terug te keren naar de werkvloer, zo zegt Lise Dehouwer, woordvoerder van het Vlaams Patiëntenplatform. We willen dan ook vragen om rekening te houden met personen die te ziek zijn om terug aan het werk te gaan en hun niet te bestraffen.

Het blijft problematisch dat beleidsmensen vervallen in simplismen. Straffen organiseren voor mensen met een langdurige ziekte levert geen positieve effecten op. En het voorziene aantal die ze willen integreren, zo'n 50.000 op vier à vijf jaar, zijn maar 10% van het aantal mensen die een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgen. Mensen achtervolgen met een boete is dus vooral symboolpolitiek. De bedoeling oogt goed, maar de genomen maatregel in de vorm van een boetesysteem oogt minder positief aldus Jos Wouters van het overlegplatform Handicap & Arbeid.

Werk kunnen combineren met ziekte is heel belangrijk. Werk maakt dat je je betrokken en nuttig voelt en zorgt voor sociale contacten. Je maakt onderdeel uit van de maatschappij en krijgt de kans om je talenten te laten zien. Daarom drukken wij erop dat de regering moet inzetten op ondersteuning en begeleiding van alle partijen in dit verhaal.