Als de terugkeer naar je job moeilijk is ... dan hebben we misschien een goede oplossing!

Als de terugkeer naar je job moeilijk is ... dan hebben we misschien een goede oplossing!

In een artikel in het Nieuwsblad op 5 juni 2020 gaf Lode Godderis, arbeidsarts en professor KULeuven, aan dat veel mensen kampen met stress en onzekerheid over de terugkeer naar de werkvloer.

Dat is ook niet zo evident. We hebben een periode thuis moeten blijven omwille van corona. Maar nu kan de werkgever ons opnieuw oproepen om aan de slag te gaan. Dat is moeilijk en geeft veel spanning bij sommige mensen.

VDAB en GOB's werkten een systeem uit waarbij er wordt voorzien in extra jobcoaching. Deze jobcoaching probeert alle drempels en moeilijkheden mee op te lossen. Het gaat niet alleen over praktische problemen, maar ook psychische klachten of het wegwerken van onduidelijkheden over mogelijke bescherming. Je kan beroep doen op aanvullende maatregelen, en de jobcoaches zullen helpen om daarvan gebruik te maken.

De dienstverlening is toegankelijk voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen.

VDAB ondersteunt de terugkeer naar werk via gratis jobcoaching: https://www.vdab.be/jobcoaching-na-corona

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
Om beroep te kunnen doen op deze dienstverlening moet je op een knop drukken op de VDAB-pagina, onderaan.
What do you want to do ?
New mail