Bezorgd afwachten?

Bezorgd afwachten?

We zijn benieuwd hoe de cijfers hieronder er voor het jaar 2020 uit zullen zien.

Het Steunpunt Werk aan de KU Leuven bezorgde ons de gegevens in tabel 1 en 2. Ze zijn afkomstig uit de jaarlijkse Enquête naar de ArbeidsKrachten (EAK), die wordt georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek van Statistics Belgium. Die enquête bevat de volgende vraag :

Ervaart U in uw dagelijkse bezigheden (op het werk of daarbuiten) hinder door een handicap, een langdurige aandoening of een langdurige ziekte (al dan niet werkgerelateerd) ?

Antwoord : Ja in erge mate,  Ja in zekere mate,  Neen.

De resultaten, voor respondenten van 20 tot en met 64 jaar, staan te lezen in tabel 1

Tabel 1. Het voorkomen van hinder in dagelijkse bezigheden (Vlaams Gewest,  20-64)  

 

2017

2018

2019

Hinder

 

 

 

in erge mate

 8,0

7,6

7,9

in zekere mate

7,5

7,4

7,4

Totaal met hinder

15,5

15,0

15,4

Zonder hinder

84,5

85,0

84,6

Totaal

100%

100%

100%

 

Geen Antwoord

0,5 %

0,3 %

0,3 %

Totaal (incl. GA)
x 1000

3 803

3 817

3 825

Met hinder (op basis van totaal incl. GA)x 1000

587

572

586

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) EAK (bewerking Steunpunt Werk)

We zien dat in 2017, 2018 en 2019 ongeveer 15% van de respondenten hinder ervaart en dat is bijna gelijk verdeeld tussen hinder in erge mate en hinder in zekere mate. In absolute aantallen gaat het in het Vlaams Gewest om iets meer dan een half miljoen personen.
De volgende tabel toont de werkzaamheidsgraad, dit is het aandeel werkende personen in de bevolking op arbeidsleeftijd (hier 20-64 jaar)

Tabel 2. Werkzaamheidsgraden (%) van mensen met hinder in dagelijkse bezigheden (Vlaams Gewest, 20-64)

 

2017

2018

2019

Hinder

 

 

 

in erge mate

26,4

28,2

27,5

    in zekere mate

61,4

64,0

65,0

Totaal met hinder

43,3

45,8

45,6

Zonder hinder

78,6

80,1

81,2

Verschil in procentpunten zonder - met

35,2

34,3

35,7

What do you want to do ?
New mail
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) EAK (bewerking Steunpunt Werk)

Werkzaamheid: evolueert dat naar evenredige arbeidsdeelname?

Onder de mensen die hinder ondervinden (de ongeveer 15% uit tabel 1) waren er in 2019 iets minder dan de helft (45,6%) aan het werk. Dat is al wat meer dan in 2017, toen er nog maar 43,3% werkenden waren. Er is wel een heel groot verschil in werkzaamheid tussen de mensen die in erge mate hinder ondervinden en zij die maar in zekere mate hinder ondervinden. En het verschil met de werkzaamheid van mensen zonder hinder blijft groot (zo’n 35 procentpunten). Globaal is de evolutie over de drie jaren positief, de werkzaamheid neemt toe. Maar wat zal 2020 brengen?

Wat leren we uit vorige crisissen?

We kunnen misschien iets leren uit de vorige crisis die begon in 2008. In een meting met de EAK juist voor de crisis (2e kwartaal 2017) bedroeg de werkzaamheid van mensen met hinder 42,7%.  In 2009 is de werkzaamheid in die groep gezakt naar 37,5% en in 2010 zelfs naar 33,5%.

Moeten we nu opnieuw een daling met bijna 10 procentpunten verwachten?

 

What do you want to do ?
New mail