Corona - Crisismaatregelen in de sociale economie

Corona - Crisismaatregelen in de sociale economie

Om de onmiddellijke economische gevolgen van de corona-crisis voor de sociale economie in te perken, heeft minister van Werk en Sociale economie Hilde Crevits 4 maatregelen aangekondigd: de doorstroomtrajecten worden opgeschort, de minimale invullingsgraad wordt opgeschort, ondernemingen in moeilijkheden krijgen geen automatische inhoudingen en de financiering van arbeidszorg-medewerkers blijft doorlopen.

Ook in de sociale economie (maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie, arbeidszorg) hakt de corona-crisis er stevig in. Veel ondernemingen verliezen opdrachten of moeten zelfs helemaal sluiten. Om deze sector niet kopje onder te laten gaan, neemt de Vlaamse regering op vraag van minister Crevits maatregelen:

Doorstroomtrajecten/inschakelingstrajecten

Socialeeconomie-bedrijven realiseren een belangrijke doorstroom van doelgroepmedewerkers naar reguliere bedrijven. Omdat heel wat van die doorstroombedrijven vandaag stil liggen, valt ook de doorstroom stil. Daarom worden alle begeleidingstrajecten voor doorstroom opgeschort tot het einde van de crisis. Lopende inschakelingsprojecten in de lokale diensteneconomie worden echter verlengd, zodat deze doelgroepmedewerkers na de crisis meteen hun begeleidingstraject kunnen voortzetten of opstarten.

Invulling doelgroepmedewerkers

Maatwerkbedrijven moeten minstens 90% van hun jobs voor doelgroepmedewerkers kunnen invullen. Anders krijgen zij het volgende jaar minder subsidies. Deze regel zal in 2020 tijdelijk niet van tel zijn bij de beoordeling van het subsidiedossier voor het komend jaar.

Financiële ademruimte

Voor socialeeconomie-bedrijven in moeilijkheden zal het Departement Werk en Sociale Economie geen automatische inhoudingen doen op de maandelijkse voorschotten.

Financiering arbeidszorgmedewerkers

Omdat heel wat arbeidszorg-initiatieven momenteel stil liggen, is beslist dat de financiering van de begeleiders die deze arbeidszorg-medewerkers normaal gezien begeleiden, tijdens de duur van de crisis wordt voortgezet. Hiervoor wordt als referentiepunt de gemiddelde financiering van januari en februari van dit jaar genomen.

Meer informatie over de maatregelen in het persbericht van minister Crevits.

What do you want to do ?
New mail