GOHA werkt mee aan de Commissie Diversiteit van de SERV - ook in 2020

GOHA werkt mee aan de Commissie Diversiteit van de SERV - ook in 2020

In de eerste helft van 2020 werken we rond volgende thema’s:  

  • Hoe kunnen we meer personen met een arbeidshandicap een job laten opnemen in het onderwijs?
  • Hoe kan een outreachende aanpak bijdragen om mensen die nu nog niet werken toch naar de werkvloer te bemiddelen?
  • Wat kunnen de Vlaamse dienstverleners nog verbeteren in de re-integratie van langdurig zieken? We werken verder met de resultaten van de ronde tafel die de SERV organiseerde in het najaar van 2019.
  • Hoe kunnen we de werkzaamheid van personen met een arbeidshandicap in Vlaanderen verhogen? We werken met de resultaten van twee VIONA-studies (rond werkzaamheid en rond de Vlaamse ondersteuningspremie) om een advies te formuleren.
  • Hoe kunnen we beter monitoren wat de stand van zaken is in het domein werk en sociale economie voor mensen met een arbeidshandicap? We overleggen met Statistiek Vlaanderen en volgen dit thema op.

In de tweede helft van 2020 werken we rond volgende thema’s:

  • In 2015 maakten we een actielijst arbeidsbeperking 2020. In het najaar actualiseren we de acties in de lijst.
  • We werken samen met de Vlaamse overheid en de diversiteitsambtenaar in het uittekenen van de krijtlijnen rond gelijke kansen en diversiteit. Dit moet landen in een nieuw strategisch meerjarenplan voor de Vlaamse overheid, waarbij voor ons het thema werken bij de Vlaamse overheid een belangrijk aandachtspunt
  • We verkennen het thema ondernemerschap voor personen met een arbeidshandicap in een ronde tafel. En we bereiden een advies voor over dit thema in 2021.
What do you want to do ?
New mail
Wil u meer weten over onze werking, lees dan het artikel over de visie en samenstelling van het overlegplatform. 
Als u nog opmerkingen hebt dan mag u altijd een mailtje sturen naar jos.wouters@handicapenarbeid.be 
What do you want to do ?
New mail