Nood aan diversiteit vooraan in de klas

Nood aan diversiteit vooraan in de klas

Diversiteit in de lerarenkamer is nog steeds ver zoek. Dat geldt voor alle onderwijsniveaus van de kleuterklas tot het hoger onderwijs. Het lerarenberoep moet dringend aantrekkelijker gemaakt worden voor personen met een migratieachtergrond of arbeidshandicap maar ook voor mannelijke leraren. Het aangekondigde lerarenpact biedt een uitgelezen kans om hieraan iets te doen vindt de Commissie Diversiteit van de SERV. Meer inzetten op een divers lerarenkorps kan zowel een oplossing bieden voor het aanhoudende lerarentekort als voor een meer positieve houding van leerlingen, leraren en directies tegenover diversiteit.

Het overlegplatform Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid neemt deel aan de Commissie Diversiteit en werkte mee aan dit advies op eigen initiatief. Het is belangrijk dat er meer aandacht is voor diversiteit en dat er een goed beleid wordt uitgerold, om meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag te krijgen, ook in het onderwijs.

What do you want to do ?
New mail

Danny Van Assche, voorzitter: “De groeiende diversiteit op de schoolbanken weerspiegelt zich niet vooraan in de klas en dat is een gemiste kans. De Vlaamse sociale partners en de kansengroepen vragen de Vlaamse Regering om effectief werk te maken van diversiteit en de hefbomen te gebruiken die Vlaanderen heeft om de lerarenkamer diverser te kleuren.“

What do you want to do ?
New mail

Beperkte diversiteit van lerarenberoep in cijfers

Hoewel niemand erover twijfelt dat het lerarenkorps in Vlaanderen weinig divers is, is het zoeken naar officiële cijfers over migratieachtergrond, beperking en in mindere mate gender van het onderwijspersoneel en de studenten in de lerarenopleiding.

Voor personen met een arbeidshandicap zijn er zeer weinig cijfers beschikbaar. In het schooljaar 2018-2019 had 0,7 % van de studenten in de lerarenopleiding een handicap (met tegemoetkoming van het VAPH).

What do you want to do ?
New mail

Dit gebrek aan systematische monitoring en publiek beschikbare data over diversiteit bemoeilijkt het voeren van een gericht diversiteitsbeleid. Vlaanderen moet op dat vlak dringend beter doen vindt de Commissie Diversiteit en snel werk maken van een consequente en doordachte monitoring en onderzoek. De commissie vraagt een jaarlijkse publieke rapportering over diversiteit in de lerarenopleiding en het lerarenberoep.

What do you want to do ?
New mail

Meer diversiteit in lerarenopleiding brengen

Meer diversiteit in de lerarenopleiding leidt tot een meer divers lerarenkorps. Maar lerarenopleidingen hebben het moeilijker dan andere opleidingen om studenten met een migratie-achtergrond aan te trekken. Via specifieke wervingskanalen en gerichte communicatie kunnen jongeren uit kansengroepen actief worden gerekruteerd. Positieve en geloofwaardige rolmodellen kunnen jongeren uit de kansengroepen overtuigen om een lerarenopleiding aan te vangen.
Door stageplaatsen voor studenten uit kansengroepen te reserveren kunnen scholen hun steentje bijdragen. Zo creëren ze meteen een interessant kanaal om diversiteit op de werkvloer te introduceren en stappen te zetten naar een meer divers personeelsbeleid.
Diverse instroom verhogen door scholen te ondersteunen

What do you want to do ?
New mail

Meer diversiteit bij leraren gaat voor de Vlaamse sociale partners en de kansengroepen ook over meer kwaliteitsvol onderwijs realiseren.

Meer diversiteit bij het onderwijzend personeel in combinatie met een gedegen diversiteitsbeleid draagt bij tot een schoolcultuur die meer voeling heeft voor de leefwereld van álle leerlingen. Leren omgaan met diversiteit in de klas én in de lerarenkamer is een basiscompetentie die best al tijdens de lerarenopleiding wordt ontwikkeld in een praktijkgerichte context. Huidige leraren kunnen daarin worden versterkt door in te zetten op professionaliseringstrajecten voor het hele schoolteam met diversiteit als essentieel onderdeel. Een diverse werkvloer slaat bovendien veel sneller de brug naar de diverse groep van ouders.

What do you want to do ?
New mail

Meer informatie: www.serv.be/diversiteit

What do you want to do ?
New mail