Opleidingsmogelijkheden in Vlaanderen?

Opleidingsmogelijkheden in Vlaanderen?

Stappenplan?

  1. Werk ik?
  2. Is de opleiding arbeidsmarktgericht?
  3. Ben ik niet al (te) hoog geschoold?
  4. Is het een erkende opleiding?

Alleen als je werkt.

Als je werkloos bent, of een andere uitkering krijgt, dan kan je terecht bij de VDAB.

Opleidingen moeten

(A) arbeidsmarktgericht zijn en of een opleiding voor een (B1) knelpuntberoep of de opleiding leidt tot een (B2) diploma of getuigschrift van onderwijs of beroepsopleiding of de opleiding is deel van een (B3) ondernemerschapstraject. Je combineert dus A en B (één van de drie mogelijkheden).

Alleen voor mensen die een hoger diploma willen behalen.

Bedoeling is om de scholingsgraad te verhogen. Dus het is niet de bedoeling dat mensen die al een bachelor hebben nog eens een andere bachelor te laten halen. Tenzij je via loopbaanbegeleiding gaat: als de opleiding past in je persoonlijk ontwikkelingsplan dan krijg je misschien een uitzondering.

Alleen erkende opleidingen

De erkende opleidingen zitten in een databank, je moet nagaan of het een erkende opleiding is. Je kan alle opleidingen opzoeken via de opleidingsdatabank.

 

Welke mogelijkheden van ondersteuning?

  • Opleidingsverlof: vervangt het educatief verlof van voorheen. Je kan een aantal uur wegblijven van je werk omdat je een opleiding volgt
  • Opleidingscheques: je krijgt (een gedeeltelijke) terugbetaling van de kosten van inschrijving voor de opleiding.
  • Opleidingskrediet: je krijgt bovenop de vergoeding van de RVA (tijdskrediet omwille van opleiding) nog een extra vergoeding van Vlaanderen omdat je de opleiding volgt

 

Meer details: Vlaamse opleidingsincentives