Overzicht parlementair werk deel 1

Overzicht parlementair werk deel 1

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

SCHRIFTELIJKE VRAAG 150 van AXEL RONSE - datum: 23 oktober 2019 aan HILDE CREVITS

MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Sociale economie - toeleiding werkzoekenden

SCHRIFTELIJKE VRAAG 157 van AXEL RONSE - datum: 23 oktober 2019 aan HILDE CREVITS

Activering arbeidsongeschikte werkzoekenden - Partnerschap tussen VDAB en RIZIV

SCHRIFTELIJKE VRAAG 1102 van ALLESSIA CLAES - datum: 7 november 2019 aan HILDE CREVITS

Niet-inzetbare personen op de arbeidsmarkt – Opvolging

SCHRIFTELIJKE VRAAG 1164 van TINE VAN DER VLOET - datum: 27 november 2019 aan HILDE CREVITS

Tegemoetkomingen voor arbeidsgereedschap, -kleding en/of arbeids-postaanpassingen - Stand van zaken

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mai
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie 

MONDELINGE VRAGEN

donderdag 9 januari 2020, 14.25u Vraag om uitleg over arbeidsparticipatie van mensen met een beperking van Maurits Vande Reyde aan minister Hilde Crevits 594 (2019-2020)

donderdag 16 januari 2020, 9.25u Vraag om uitleg over de drempels om het werk bij ziekte te hervatten van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits 685 (2019-2020)

donderdag 16 januari 2020, 9.25u Vraag om uitleg over de social impact bond voor de activering van langdurig zieken van Axel Ronse aan minister Hilde Crevits 744 (2019-2020)

donderdag 30 januari 2020, 13.26u Vraag om uitleg over het monitoringskader voor het doorstroomtraject in het kader van het Maatwerkdecreet van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits 1046 (2019-2020)

donderdag 30 januari 2020, 13.26u Vraag om uitleg over de activering van langdurig zieken en de toepassing van de Vlaamse ondersteuningspremie van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits 968 (2019-2020) 

donderdag 6 februari 2020, 8.59u Vraag om uitleg over de Vlaamse ondersteuningspremie en bijzondere tewerkstellingsondersteunende maarteregelen van Tine van der Vloet aan  minister Hilde Crevits 1159 (2019-2020)   

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail