WERKBAAR WERK voor iedereen? Hoe eraan beginnen?

WERKBAAR WERK voor iedereen? Hoe eraan beginnen?

De Vlaamse regering probeert met aangepaste maatregelen de werkzaamheid te verhogen. Want naast het verhogen van de tewerkstelling is ook de werkbaarheid belangrijk. Zeker voor personen met een arbeidshandicap.
Recent werd de regeling rond werkbaarheidscheques uitgebreid, en er kwam ook een ESF-oproep die iets wil doen aan het verbeteren van het personeelsbeleid in ondernemingen en organisaties.

What do you want to do ?
New mail

WERKBAARHEIDSCHEQUES (WBC)

De werkbaarheidscheque is een maatregel waardoor een onderneming of organisatie financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Vlaamse ondernemingen worden gestimuleerd om de werkbaarheid voor de werknemers in kaart te brengen en/of een actieplan rond werkbaar werk op te stellen.

Met de werkbaarheidscheque kan je dus:
- een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
- en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting.

What do you want to do ?
New mail

UITBREIDING WBC OMWILLE VAN CORONA

De cheque zal tijdelijk worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor:

  1. Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context t.g.v. de Corona-pandemie
  2. Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext
  3. Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers
What do you want to do ?
New mail

UITBREIDING van de KMO-PORTFEUILLE

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen via de KMO-portefeuille ook advies inwinnen rond thema’s die belang hebben bij de bedrijfsvoering.
Omwille van corona mag er breder advies worden ingewonnen. Voor adviezen rond risicoanalyse en preventie op het werk kan je een beroep doen op de kmo-portefeuille. Zo kan je experten inschakelen zoals een preventieadviseur om dit soort analyses te maken. Het is immers voor werkgevers van belang het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.

What do you want to do ?
New mail

DRIVE (ESF oproep 501)

Gemotiveerde medewerkers (ook in tijden van Corona!). Een positieve dynamiek op de werkvloer. Leidinggevenden die van wanten weten. Burn-out die geen kans krijgt. Elke organisatie droomt ervan. Maar hoe zo’n werkomgeving in de praktijk brengen? Daarvoor is er nu DRIVE: gratis hr-steun op maat van jouw organisatie, door gespecialiseerde dienstverleners. Zij bieden een klankbord en helpen om in jouw bedrijf concreet aan de slag te gaan.

Het is aanbevolen om deze DRIVE-acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

What do you want to do ?
New mail

Voor meer informatie:

www.esf-agentschap.be 

zoeken naar werkbaarheidscheque, DRIVE of KMO-portefeuille

What do you want to do ?
New mail