Werkbaarheid in tijden van corona

Werkbaarheid in tijden van corona

Inleiding

De Vlaamse regering heeft om alle werkgevers (géén overheid) te ondersteunen een systeem van werkbaarheidscheques ingevoerd.
Werkbaarheidscheques kunnen ingezet worden om advies in te winnen, een werkbaarheidsplan op te maken. De corona-situatie maakt dat werknemers en werkgevers voor nieuwe uitdagingen staan. Aanpassingen van de arbeidsorganisatie, bv afscherming van werknemers, hoe omgaan met telewerk, hoe omgaan met psycho-sociaal welbevinden zijn belangrijke vragen die een antwoord vragen.

Wat kan je doen met de cheques?

Volgende vragen kunnen een antwoord krijgen in zo’n advies:
• Hoe zorg je ervoor dat het veilig is én dat medewerkers zich veilig voelen?
• Hoe moet het werk hiervoor georganiseerd worden, zowel op vlak van fysieke uitvoering als op vlak van processen (bijvoorbeeld aantal toelaatbare klanten, signalisatie, werkproces herorganiseren in functie van de nodige afstand tussen medewerkers, enz.)?
• Hoe bereid je de medewerkers hierop voor?
• Hoe zorg je ervoor dat medewerkers nieuwe richtlijnen effectief toepassen op een manier die voor hen werkbaar is?

De werkbaarheidscheques mogen ook ingezet worden voor advies rond aanpassingen van de werkvloer.
Voorbeelden zijn:
• Waar kunnen medewerkers terecht wanneer ze zich zorgen maken of zich niet goed in hun vel voelen?
• Hoe ondersteun je medewerkers in het omgaan met verandering en onzekerheid ?
• Er werd in vele situaties thuiswerk mogelijk gemaakt waar dat tot daarvoor nog niet gebeurde. Hoe kan hierrond een duurzaam beleid opgezet worden.
• Hebben medewerkers andere competenties nodig? Hoe zorg je ervoor dat ze hierover kunnen beschikken?

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

Wat als ik nog een andere vraag heb rond werkbaarheid?


Voor vragen die buiten deze scope vallen kan je beroep doen op ESF Drive en KMO-portefeuille.

Wat kan zeker niet?

Er is geen vergoeding voorzien binnen de werkbaarheidscheques voor plaatsing en concrete aanpassing van de werkpost. Die aanpassingen vallen binnen de welzijnswetgeving, en zijn een verplichting voor iedere werkgever.


Voor personen met een handicap en chronische aandoening is er wel een mogelijkheid om aanpassing van de arbeidspost te financieren als die samenhangen met de ondersteuningsbehoeften van de handicap. Corona en handicap komen mekaar hier tegen.

Meer informatie over specifieke behoeften (voor een arbeidspostaanpassing) voor personen met een handicap en chronische aandoening: https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml

Meer informatie rond de werkbaarheidscheques: https://www.esf-vlaanderen.be/nl/persberichten/uitbreiding-werkbaarheidscheques-op-een-werkbare-manier-aan-de-slag-coronatijden

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
Rond het thema werkbaar werk is er een inspirerende site: www.werkbaarwerk.be. 
Daar kan je inspiratie vinden, voorbeelden, inhoudelijke teksten, verwijzing naar de werkbaarheidsmonitor van de www.SERV.be
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail