SERV Commissie Diversiteit overzicht adviezen

SERV Commissie Diversiteit overzicht adviezen

 • Advies Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2019 Vlaamse overheid – 30/11/2018 – tekst
 • Advies ondernemerschap bij personen met een arbeidshandicap – 29/10/2018 – tekst
 • Advies werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap – 8/10/2018 – tekst advies
 • Addendum Advies tewerkstelling kansengroepen lokale besturen – 13/09/2018 – tekst addendum
 • Advies EVA Toegankelijk Vlaanderen – 29/01/2018 – tekst advies
 • SERV Werkprogramma 2018, met ook het jaarplan van de Commissie Diversiteit pagina 44-45 – 17/01/2017 – SERV Werkprogramma 2018 Volledige tekst
 • Advies actieplan gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid – 30/11/2017 – tekst advies Gelijke kansenplan
 • Advies uitvoering VN-Verdrag voor Personen met een Handicap – 10/11/2017 – tekst advies
 • Advies tewerkstelling kansengroepen lokale besturen Vlaanderen – 08/06/2017 – tekst advies
 • Advies Gelijke Kansenplan Vlaamse overheid 2017 – 27/02/2017 – Advies Gelijke Kansenplan 2017 van de Vlaamse overheid
 • SERV Werkprogramma 2017, met ook het jaarplan van de Commissie Diversiteit pagina 37-39 – 23/01/2017 – SERV Werkprogramma 2017 Volledige tekst
 • Engagementsverklaring van de SERV samen met vier ministers van de Vlaamse regering over de uitvoering van een aantal acties uit de actielijst arbeidsbeperking 2020 – 14/12/2016 – Definitieve tekst engagementsverklaring actielijst arbeidsbeperking 2020
 • Advies Gelijke Kansenplan Vlaamse overheid 2016 – 18/04/2016 – Advies Gelijke kansenplan 2016 van de Vlaamse overheid
 • Advies Horizontaal Gelijke Kansenplan (Open Coördinatiemethode) Vlaamse regering 2015-2019 – 18/01/2016 – Advies Horizontaal Gelijke Kansenplan
 • Advies actielijst arbeidsbeperking 2020 – 03/12/2015 – tekst advies
 • Advies werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap – 26/10/2015 – tekst adviesRapport Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV
 • Advies Conceptnota “Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname” – 28/09/2015 – tekst advies
 • Advies Vlaams loopbaan- en diversiteitsbeleid – 02/06/2015 – tekst advies
 • Jaarprogramma Commissie Diversiteit 2015 – 21/01/2015 – tekst programma
 • Advies inactiviteitsvallen (actualisering) – 14/01/2015 – tekst advies
 • Advies Gelijke Kansenplan van de Vlaamse overheid 2015 – 08/12/2014 – tekst advies
 • Advies psychische problemen op de arbeidsmarkt – 20/03/2014 – tekst advies
 • jaarprogramma Commissie Diversiteit 2014 – 01/03/2014 – tekst programma
 • Advies Oprichting Extern Verzelfstandigd Agentschap Toegankelijkheid – 05/12/2013 – tekst advies
 • Advies Tien jaar Commissie Diversiteit – tien beleidsprioriteiten – 28/11/2013 – tekst advies
 • Advies Gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2014 – 14/11/2013 – tekst advies
 • Advies wijzingsdecreet van het Meer Evenredige Participatie (MEP)-decreet van 2007 en Gelijke Kansendecreet van 2008 – 17/09/2013 – tekst advies
 • Advies interfederalisering Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding – 16/09/2013 – tekst advies
 • Jaarprogramma Commissie Diversiteit 2013 – 05/03/2013 – tekst jaarprogramma
 • Advies Collectief Maatwerkdecreet – 18/02/2013 – tekst advies
 • Advies Gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2013 – 29/11/2012 – tekst advies
 • Advies Taalbeleid op de arbeidsmarkt – 22/10/2012 – tekst advies
 • Insteek Advies Genderloopbaankloof – 20/06/2012
 • lijst Aanbevelingen aan de minister van Werk naar aanleiding van de algemene raad van de Commissie diversiteit 2012 – 06/06/2012 – tekst
 • Geactualiseerd Actieplan bestrijding arbeidsgerelateerde discriminatie (ABAD) – 30/05/2012 – tekst advies
 • Jaarprogramma Commissie Diversiteit 2012 – 15/02/2012 – tekst jaarprogramma
 • Advies gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2012 – 14/12/2011 – tekst advies
 • Actielijst personen met een arbeidshandicap – 30/05/2011 – tekst advies
 • Jaarprogramma Commissie Diversiteit 2011 – 29/04/2011 – tekst jaarprogramma
 • Advies arbeidszorg 14/03/2011 – tekst advies
 • Advies Gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2011 – 17/12/2010 –
 • Advies samenwerkingsakkoord professionele integratie van personen met een handicap – 12/07/2010
 • Advies Vesoc-krachtlijnennota evenredige arbeidsdeelname 2010 – 12/07/2010
 • Advies ondernemerschap bij personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap – 09/06/2010
 • Jaarprogramma Commissie Diversiteit 2010 – 29/04/2010
 • Advies over de insteek geactualiseerd actieplan arbeidsgehandicapten – 13/05/2009
 • Advies Gelijke kansen- en diversiteitsplan 2009 Vlaamse overheid – 28/11/2008
 • Advies aan minister Frank Vandenbroucke inzake werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap – 09/07/2008 – tekst advies
 • Advies van de commissie Diversiteit betreffende de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij de lokale en provinciale overheden – 09/07/2008
 • Advies over het ontwerp van de VESOC- krachtlijnnota evenredige arbeidsdeelname 2008 – 15/05/2008
 • Advies betreffende de beleidsacties ten aanzien van de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap – 23/04/2008
 • Advies gelijke Kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2008  – 30/11/2007
 • Advies over het decreet voor een kader rond het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid – 10/10/2007
 • Advies betreffende Vlaams actieplan werkloosheidsvallen 2007 – 06/06/2007
 • Advies over monitoring kansengroep personen met een arbeidshandicap – 25/05/2007
 • Advies diversiteitstoets model sectorconvenant – 23/05/2007
 • Advies betreffende het ontwerp van VESOC-krachtlijnennota 2007 – 18/04/2007
 • Advies Gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2007 – 22/11/2006
 • Advies gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2006 – 18/01/2006
 • Advies aan mevrouw Ingrid Pelssers (dienst emancipatiezaken Vlaamse overheid) in verband met charter en handleiding redelijke aanpassingen – 12/12/2005
 • Aanbeveling operationalisering van het concept personen met een arbeidshandicap – 18/07/2005
 • Advies over de operationalisering van het concept personen met een arbeidshandicap – 18/07/2005
 • Advies over de evaluatie van de Gemeenschappelijke platformtekst ‘Evenredige arbeidsdeelname 2010’ van 10 december 2003 – 15/07/2005
 • Advies over mobiliteit en toegankelijkheid als barrière en activiteitsval voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap – 09/02/2005
 • Insteek van de commissie diversiteit, betreffende krachtlijen VESOC- actieplan 2005 – 09/02/2005
 • Advies positieve actieplan 2005 – 24/11/2004
 • Advies over het besluit evenredige participatie bij het overheidspersoneel – 19/05/2004
 • Advies over het protocol betreffende de redelijke aanpassingen – 05/05/2004 – tekst advies
 • Aanbeveling actieplan 2004 ter uitvoering van de platformtekst personen met een handicap de dato 2 december 2003 – 30/04/2004
 • Advies over het wegwerken van activiteitsvallen bij personen met een arbeidshandicap – 03/03/2004 – tekst advies